Hoe SDG’s kunnen bijdragen aan MVB-beleid van institutionele beleggers

De Sustainable Development Goals staan op de agenda bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Hierbij komt vaak de vraag op wat de SDG’s zijn, in welke mate ze verschillen van andere internationale afspraken, en hoe SDG’s kunnen bijdragen aan doelstellingen van institutionele beleggers. Achmea Investment Management heeft een whitepaper gepubliceerd voor de mogelijkheden en beperkingen van de SDG’s.

Als Achmea Investment Management zien wij drie gebieden om SDG’s toe te passen:

  1. SDG’s helpen om thematische speerpunten binnen MVB te selecteren en daardoor focus in beleid aan te brengen.
  2. SDG’s bieden een leidraad bij de keuze om verschillende ESG-instrumenten in te zetten zoals impactbeleggen en actief aandeelhouderschap.
  3. SDG’s kunnen de communicatie en rapportages over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen versterken.

Share Button