ABN AMRO helpt klanten door woud aan duurzaamheidsubsidies verduurzaming vastgoed

Bron
ABN AMRO

Het merendeel van de ondernemers dat zijn pand verduurzaamt, maakt geen gebruik van de beschikbare subsidies, blijkt uit onderzoek. Zonde, vindt ABN Amro. Met Subsidie Expertise begeleidt de bank de doelgroep van begint tot eind in hun subsidieaanvraag. Nederland kent een veelvoud aan duurzaamheidsubsidies. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De Milieu-Investeringsaftrek (MIA). De Energie-Investeringsaftrek (EIA). Allemaal landelijke subsidies waar ondernemers aanspraak op kunnen maken als ze verduurzamingsmaatregelen nemen. En dan zijn er nog diverse provinciale en gemeentelijke financiële stimulansen voor duurzaam of circulair ondernemen. Veel ondernemers met duurzaamheidsplannen weten niet meer waar ze moeten beginnen.

Onbenut potentieel

“Er is zoveel onbenut potentieel”, zegt Alexander Goense, Sectoranalist Industrie & Energie van ABN AMRO. “Als je een deel van de investering middels een subsidie kunt terugkrijgen, kan dat net het verschil maken bij de keuze tussen de gewone verbouwing en de duurzame optie. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat 71% van de bedrijven die investeert in de verduurzaming van zijn pand geen gebruik maakt van subsidies. Ze zijn niet bekend met de mogelijkheden of missen de tijd om zich erin te verdiepen.”

ABN AMRO wil daar verandering in brengen. Al het vastgoed waarvoor de bank een lening heeft verstrekt, moet in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Het eigen vastgoed moet dat al in 2023 hebben bereikt. Door klanten wegwijs te maken in de subsidiemogelijkheden – en zo de stap naar verduurzaming te verkleinen – sluit de nieuwe dienst Subsidie Expertise naadloos bij deze Missie 2030 aan.

“Er zijn regelingen die gedurende het jaar opengaan, andere sluiten juist weer omdat de potjes leeg zijn”, vertelt subsidie-expert Robert Schaper. “Als je niet bekend bent met de mogelijkheden kan het onoverzichtelijk overkomen. Wij monitoren continu de situatie en nieuwe mogelijkheden. Op basis daarvan gaan we in gesprek met klanten, hun bouwadviseurs en aannemers.”

Stappen maken in energielabel

De afdeling Subsidie Expertise wordt bemand door Robert en zijn collega Wilbert van der Vliet. Subsidie Expertise richt zich op investeringen van rond de € 200.000 en meer. Klanten betalen hiervoor een tarief. Daar staat tegenover dat toegekende subsidiebedragen vaak aanzienlijk zijn en kunnen oplopen tot wel 11 procent van de totale investering. Zo kunnen subsidies een grote impuls geven aan de transitie naar een meer duurzame economie.

Robert: “De plannen moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. De keuze voor warmtepomp A of B kan bepalen of je recht hebt op subsidie of niet. Voor een verbouwing is het van belang hoeveel stappen je maakt in het energielabel. Dat nemen we allemaal mee in onze advisering.”

Relatiemanagers van ABN AMRO kunnen ondernemers met nieuw- of verbouwplannen in contact brengen met de Subsidie Expert. Een traject begint met een inventarisatie van de plannen en beschikbare regelingen. ABN AMRO schakelt met de bouwkundig adviseur, verzamelt de benodigde documentatie en dient de aanvraag in. De daaropvolgende vragenlijst vanuit de subsidieverstrekker handelt de bank ook af. Gedurende het hele proces bewaakt ABN AMRO de gemaakte afspraken, zodat aan de subsidie-eisen wordt voldaan.

Het gehele proces neemt meestal enkele maanden in beslag. Zijn er geen subsidiemogelijkheden of wordt er geen subsidie toegekend, dan betaalt de klant niets: no cure, no pay.

Totaalpakket

Subsidie Expertise ging op 1 februari van start en de eerste resultaten zijn erg positief. Klanten vinden het prettig dat ze volledig worden ontzorgd. “Je merkt echt een zucht van verlichting”, zegt Alexander. “Ze kunnen door met hun business en hoeven zich niet te bekommeren over regelingen en aanvragen. Wij bieden klanten een totaalpakket op het gebied van financiering: van onze reguliere financiering tot (fiscale) subsidiemogelijkheden. De klant is in één keer klaar.”

Naderende regelgeving

Robert raadt ondernemers aan Subsidie Expertise zo vroeg mogelijk in te schakelen. “Dan kan er, indien nodig, nog tijdig worden bijgestuurd. Belangrijke keuzes vroeg in het proces bepalen voor een groot deel het succes en de hoogte van een subsidieaanvraag.”

En wacht niet te lang met verduurzamen, vult Alexander aan. “In 2023 moeten kantoren vanaf 100 vierkante meter kantooroppervlakte over minimaal energielabel C beschikken. Aannemers zitten snel vol en er zijn genoeg mooie regelingen. Als je kunt verduurzamen, doe dat dan ook.”

Share Button