Vattenfall en BASF bereiken overeenstemming over verkoop van 49,5% van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Bron
BASF

BASF en Vattenfall hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van 49.5% van Vattenfall’s windpark Hollandse Kust Zuid door BASF voor een bedrag van €0,3 miljard miljoen. Inclusief BASF’s bijdrage aan de bouw van het windpark, bedraagt BASF’s totale commitment ongeveer €1,6 miljard. De afronding van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021 en is afhankelijk van de goedkeuring door de relevante autoriteiten. De bouw van windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) start in juli 2021.

Als het windpark volledig operationeel is, zal dat het grootste windpark op zee ter wereld zijn met 140 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 1,5 Gigawatt. Hollandse Kust Zuid wordt het eerste volledig commerciële offshore windpark ter wereld dat geen enkele subsidie ontvangt voor de geproduceerde stroom. Het project zal naar verwachting in 2023 volledig operationeel zijn. Een belangrijk deel van de elektriciteitsproductie van HKZ is gereserveerd voor Nederlandse klanten van Vattenfall.

BASF verwerft de elektriciteit van het windpark voor zijn eigendomsaandeel via een langlopende afnameovereenkomst (een zogenaamde power purchase agreement of PPA). Het stelt BASF in staat om innovatieve en emissiearme technologieën toe te passen op verschillende van zijn productielocaties in Europa. De Verbund-productielocatie van BASF in Antwerpen gaat het meest profiteren van de duurzame energie. De Antwerpse locatie is de grootste chemische productielocatie in België en de op één na grootste BASF productielocatie ter wereld.

Levering aan andere BASF sites in Europa is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van regelgeving voor duurzame energie. Met het windpark wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en vermindering van broeikasgassen. BASF heeft in Nederland meer dan 1.500 werknemers die op verschillende locaties producten voor vele sectoren ontwikkelen, produceren en verkopen.

“Dit windpark is een belangrijke bouwsteen om onze  Antwerpse Verbund locatie en andere Europese locaties van hernieuwbare elektriciteit te voorzien. Het is de eerste grote investering van BASF in faciliteiten voor hernieuwbare energie. Door deze investering waarborgen we aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor BASF, wat een belangrijk element is van onze transformatie naar klimaatneutraliteit”, aldus Dr Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE.

“Vattenfall en BASF delen de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen binnen onze bedrijfsvoering af te bouwen. Met deze samenwerking bewijst Vattenfall eens te meer dat overeenkomsten met industriële partners een sleutelrol spelen bij het versnellen van de Europese energietransitie in de verschillende sectoren. Ik ben er bijzonder trots op dat we tegelijkertijd óók de levering van fossielvrije elektriciteit aan onze Nederlandse klanten kunnen veiligstellen”, aldus Anna Borg, president en CEO van Vattenfall.

Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Om dit doel te bereiken investeert het bedrijf fors in duurzame energie. Offshore windenergie speelt daarin een cruciale rol. Eén van de pijlers onder de groeistrategie van Vattenfall is het vinden van partners om de hoge investeringskosten mee te delen. Daardoor ontstaat financiële ruimte voor nieuwe investeringen in duurzame energie en fossielvrije projecten en helpen investeerders Vattenfall om de energietransitie te versnellen.

BASF streeft er naar om zijn uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 25 procent te hebben verminderd en in 2050 een netto nulemissie te bereiken. Een belangrijke stap om dit te bereiken is de vervanging van fossiele elektriciteit door fossielvrije elektriciteit. BASF verzekert zich van voldoende voorraad aan hernieuwbare energie via een “make and buy” aanpak. Om zijn kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten is BASF van plan om mede-investeerders te zoeken voor dit project.

BASF werkt aan de opschaling van emissiearme technologieën naar industriële dimensies. Na 2030 verwacht BASF de invoering van technologieën zoals CO2-vrije methodes voor de productie van waterstof en elektrische stoomkraker, die BASF’s behoefte aan hernieuwbare energie aanzienlijk zal doen stijgen. Stoomkrakers spelen een belangrijke rol in de productie van basischemicaliën en vereisen een grote hoeveelheid energie om koolwaterstof onder hoge temperaturen en druk te splitsen in olefinen en aromaten.   Offshore windparken kunnen een sleutelrol spelen in het aanleveren van de vereiste hoeveelheden hernieuwbare energie.

“Vattenfall en BASF hebben een lange relatie. Met dit Europese project zetten we de volgende stap om ons partnerschap verder uit te bouwen. Deze overeenkomst is positief voor het klimaat en voor onze ondernemingen. Wij blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingen in de toekomst”, aldus Borg en Brudermüller.

Share Button