Pensioenfonds ABP liep miljarden mis door fossiele investeringen

Fossielvrij NL brengt vandaag nieuwe onderzoeksresultaten naar buiten over de beleggingsportefeuille van ABP. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Data Platform Global SWF, blijkt dat als ABP eind 2016 gehoor had gegeven aan de oproep van deelnemers om uit fossiele bedrijven te gaan en te herinvesteren in groene bedrijven, het vermogen van ABP nu 25 miljard groter had kunnen zijn.

Bij verschillende periodes die onderzocht zijn, laten de resultaten consistent dezelfde trend zien: de groene portefeuille zou een beter rendement opgeleverd hebben dan de fossiele portefeuille. Dit onderzoek is opnieuw een bevestiging dat voor het rendement het niet nodig is om in fossiel te blijven investeren. Campaigner Hiske Arts van Fossielvrij NL: “ABP heeft ons altijd voorgehouden dat ze niet uit fossiel kunnen. Maar zelfs voor het rendement was het beter geweest als ze uit fossiel en in duurzaam waren gegaan.”

Al sinds 2014 roepen ABP deelnemers hun pensioenfonds op om niet langer in kolen-, olie- en gasbedrijven te investeren. Onder de leus “Het duurt te lang” vinden er vanmiddag om 15.00 bij de kantoren van pensioenfonds ABP in Amsterdam en in Heerlen demonstraties plaats. Honderden deelnemers zullen hun pensioenfonds oproepen om te stoppen met het beleggen van hun geld in de fossiele industrie.

De demonstratie is een initiatief van 12 deelnemersgroepen van ambtenaren, leraren en jongeren die zich inzetten voor een fossielvrij pensioen. Er zal een podiumprogramma zijn met speeches en muziek. ABP bestuursvoorzitter Corien Wortmann is in Amsterdam aanwezig om te reageren. Zo’n 40 organisaties en (klimaat)groepen, als Urgenda, Greenpeace en de Jonge Klimaatbeweging steunen de oproep aan het ABP om te divesteren uit fossiel en te investeren in klimaatoplossingen en met respect voor mensenrechten.

Frank van Schaik, Docent Nederlands en namens Teachers for Climate een van de organisatoren: “Iedere dag leren wij onze leerlingen dat ze aan anderen en aan de toekomst moeten denken. Hoe leg ik hun uit dat mijn ABP-pensioengeld precies het tegenovergestelde doet?” Nikki Trip is zelf student, Voorzitter van Studenten voor Morgen en is samen met 3 andere jongeren organisaties het initiatief ‘De Aandeelhouders van de Toekomst’ gestart: “Het pensioengeld van het onderwijs, een sector die werkt aan onze toekomst, gaat naar bedrijven die ons een duurzame toekomst ontnemen. Dit kunnen wij niet laten gebeuren. Daarom gaan ook wij de straat op vanmiddag.”

Noot: Lees hier de reactie van ABP: ‘Misgelopen miljarden’ door fossiel is kort door de bocht

Share Button