UBS AM: Hogere rendementen doorslaggevende factor bij ESG-beleggen

Bron
UBS AM

UBS Asset Management en de Economist Intelligence Unit hebben het rapport ‘Resetting the agenda, how ESG is shaping the future’ gepubliceerd. In het rapport zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek naar de gevolgen van de pandemie op de ESG-prioriteitenagenda van 450 institutionele beleggers.

De hoofdpunten:

Driekwart van de institutionele beleggers geeft aan dat hun belangstelling voor ESG groter is geworden en dat de instroom in duurzame beleggingen de komende drie tot vijf jaar in een versneld tempo toeneemt.

De respondenten geven aan dat hogere rendementen zeker een doorslaggevende factor zijn bij de verschuiving naar ESG, en ook het verzachten van de pijn van de coronacrisis speelt een rol bij het kiezen voor meer ESG-gefocuste beleggingen.

Wat ESG-factoren betreft, zijn er kleine regionale verschillen: beleggers in Azië en Azië-Pacific hechten meer waarde aan sociale kwesties (53%) dan in de andere regio’s. Beleggers in Noord-Amerika vinden milieufactoren (60%) en governance (61%) belangrijker.

De bezorgdheid over de duurzaamheidsagenda wordt weerspiegeld in de beleggingsthema’s waarin de respondenten volgens de enquête willen beleggen. Van de top vijf hebben er vier betrekking op het milieu, hernieuwbare energie en energiezuinigheid, het inperken van klimaatverandering, de strijd tegen vervuiling, en duurzaam water- en afvalwaterbeheer.

Suni Harford, bestuursvoorzitter van UBS Asset Management: “Beleggers nemen ESG serieus in hun besluitvorming, en duurzaam beleggen is niet langer een ‘nice to have’, maar een ‘must have’. De resultaten van dit laatste onderzoek laten zien dat ESG in dit klimaat niet alleen betere financiële resultaten oplevert maar ook een groeimotor is.”

Candice de Monts-Petit van The Economist Intelligence Unit: “Ons onderzoek toont aan dat er rekening wordt gehouden met het belang van het integreren van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen. Beleggers ontwikkelen steeds meer methoden om niet-financiële prestaties te meten, sluiten zich aan bij impactkaders zoals de SDG’s van de VN en gaan proactief de dialoog aan met bedrijven om positieve veranderingen te bewerkstelligen.”

Share Button