ING BeleggersBarometer: ‘Meerderheid van de beleggers kiest bewust voor duurzame beleggingen’

Bron
ING

De ING BeleggersBarometer komt in juli op 143. In juni stond de index op 145. De stijging die sinds oktober zichtbaar is, lijkt deze maand niet door te zetten. Er is weinig verandering te zien in het beleggersvertrouwen ten opzichte van afgelopen maand. Alleen het oordeel van beleggers over de algemene economische situatie in Nederland van de afgelopen maanden is positiever geworden ten opzichte van juni. 67% van de beleggers vindt nu dat de situatie verbeterd is, in juni was dit 56%. Daarnaast verwachten beleggers dat de AEX in oktober op 744 zal staan, wat opnieuw een hogere voorspelling is dan in de vorige maand. Toch nemen acht op de tien beleggers evenveel risico als twee maanden geleden. Een op de acht geeft aan nu minder beleggingsrisico te nemen. Over het algemeen nemen beleggers sinds september 2020 minder beleggingsrisico. Zes op de tien beleggers kiezen deels of uitsluitend duurzame beleggingen, terwijl voor vier op de 10 beleggers duurzaamheid geen enkele rol speelt.

Zeven op de tien beleggers zagen de waarde van de eigen beleggingsportefeuille stijgen en twee derde verwacht dat de waarde van hun beleggingsportefeuille ook in de komende drie maanden zal stijgen. Iets meer dan een kwart van de beleggers geeft aan beleggingen bij te kopen in bedrijven die extra kansen hebben gekregen door het corona-virus (28%). Minder dan een kwart van de beleggers koopt juist beleggingen bij in bedrijven die stevig onderuit zijn gegaan door de corona-crisis (23%). Het grootste deel van de beleggers denkt hier nog niet over na (38%).

“Dit jaar maakt het ook niet veel uit. Waar vorig jaar de bedrijven die profiteerden van thuisblijven en thuiswerken het veel beter deden dan de aandelen die hier juist last van hadden, zijn de verschillen in rendementen tussen sectoren dit jaar veel kleiner”-  Bob Homan, hoofd ING Investment Office

De meerderheid van de beleggers kiest bewust voor duurzame beleggingen

Zes op de tien beleggers kiezen deels of uitsluitend duurzame beleggingen, terwijl voor vier op de 10 beleggers duurzaamheid geen enkele rol speelt. Iets meer dan een kwart van de duurzame beleggers kiest voor duurzame beleggingen, omdat zij denken hier meer rendement op te kunnen behalen. De meerderheid van de beleggers die investeren in duurzame beleggingen (72%) wil vooral bewust investeren in een duurzame wereld.

Van alle beleggers denkt de helft minder rendement te behalen door duurzaam te beleggen. Het grootste deel van deze groep zegt dat verlies van rendement over te hebben voor een duurzame toekomst. Van de beleggers die denken minder rendement te behalen met duurzaam beleggen, maar dit over hebben voor een duurzame toekomst, geven de meesten aan dat dit tussen de 1 en 2% aan rendement mag ‘kosten’ (37%).

“Onze ervaring leert dat het rendement van duurzaam beleggen op lange termijn niet achterblijft bij ‘gewoon’ beleggen. De rendementen wijken per periode wel af. Zo blijft duurzaam beleggen dit jaar iets achter, maar deed duurzaam het vorig jaar juist beter” – Bob Homan, hoofd ING Investment

Het behalen van rendement op korte termijn

Een toenemend aantal beleggers verwacht dat er op redelijk korte termijn minder kans op het behalen van rendement is in de IT (van 5% naar 11%) en in de gezondheidszorg (van 16% naar 23%). Voor retail neemt het aantal beleggers dat in de rest van dit jaar de minste kansen op rendement verwacht juist af. Waar eerst een kwart dacht dat hier het minste rendement te behalen viel, kiest nu maar 19% deze sector. Van de grote aandelen in de energiesector verwachten de responderende beleggers dat Shell de komende drie maanden het meeste rendement zal behalen.

Share Button