Innovatieprijs voor ACTIAM’s engagementprogramma tegen ontbossing

Partner

ACTIAM heeft de ‘ESG Engagement Initiative of the Year’-award gewonnen voor zijn op satellietbeelden gebaseerde engagementprogramma in de strijd tegen ontbossing. Het engagementprogramma is opgezet met het oog op klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit en wordt omarmd door negen andere financiële instellingen. Deze coalitie gaat ontbossing binnen hun beleggingen tegen en vermindert de financiële risico’s die hiermee samenhangen.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Sustainable Investment Awards 2021, een initiatief van nieuws- en kennisplatform Environmental Finance. “We zijn enorm trots op deze erkenning,” zegt Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM. “Het verlies aan biodiversiteit als gevolg van ontbossing is één van de grootste risico’s voor de samenleving en de economie. Dankzij de satellietbeelden van Satelligence en de nauwe samenwerking met de negen financiële instellingen, die samen ongeveer € 2 biljoen aan beheerd vermogen vertegenwoordigen, kunnen we ontbossing in beleggingen een halt toeroepen. Hierdoor hebben we impact op bedrijven én op de reële economie. Deze prijs stimuleert ons om het thema biodiversiteit blijvend hoog op de agenda te zetten en het initiatief uit te breiden naar meer bedrijven, regio’s en andere zachte grondstoffen.”

Nanne Tolsma, Head of Client Relations bij Satelligence: “ACTIAM is zeer gericht op de aanpak van ontbossing en andere milieu- en duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuille. Satelligence is daarom verheugd dat dit baanbrekende engagementprogramma wordt erkend door diverse experts uit de financiële sector. We werken graag samen om de inzichten te bieden die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. We kijken ernaar uit om onze samenwerking het komende jaar te continueren en samen met ACTIAM de volgende fase van het engagementprogramma in te zetten.”

Ontbossingsvrije toeleveringsketens

ACTIAM lanceerde het engagementprogramma onder de naam: ‘Satellite-based engagement towards zero deforestation’ in 2020 ter ondersteuning van zijn ambitie met betrekking tot landgebruik: een eind aan ontbossing in 2030. De samenwerking met de groep investeerders, die naast ACTIAM bestaat uit Achmea Investment Management, Aegon Nederland, a.s.r. vermogensbeheer, Aviva Investors, Fidelity International, Nomura Asset Management, Resona Asset Management, Robeco en Zwitserleven, richt zich op bedrijven die te weinig informatie verstrekken over hun toeleveranciers en op bedrijven die in verband zijn gebracht met ontbossing in de palmoliesector in Maleisië. Deze gevallen zijn aan het licht gekomen door middel van satellietbeelden en kunstmatige intelligentie, aangeleverd door Satelligence. Van der Putten: “Innovatieve instrumenten zoals deze, maken het mogelijk om de traceerbaarheid en transparantie van de toeleveringsketens te verbeteren. Voor beleggers is dit cruciaal, om zo risico’s van het verlies van biodiversiteit door ontbossing in hun portefeuilles te herkennen en te beperken.”

Resultaat van dialoog

Bedrijven zijn aangesproken op hun inspanningen om ontbossing die verband houdt met hun toeleveringsketen voor palmolie in Maleisië te verminderen en te beperken. De respons was zeer hoog en over het algemeen positief; de bedrijven stonden open voor het gesprek. Alle bedrijven onderzochten de gevallen van ontbossing die met hen werden gedeeld via de satelliet-gedetecteerde informatie. De meerderheid van de bedrijven gaf aan dat ze de gevallen zelf hadden ontdekt of contact hadden opgenomen met hun leveranciers om passende maatregelen te nemen. Een ander belangrijk inzicht uit de dialogen met bedrijven tot nu toe, is de noodzaak van samenwerking tussen en herstel door meerdere belanghebbenden om de systemische uitdagingen van ontbossing aan te pakken. Alleen zo kunnen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit worden tegengegaan.

De komende maanden worden de gesprekken met een deel van de bedrijven opgevolgd. Bovendien onderzoeken we samen met Satelligence de mogelijkheid om ontbossing die verband houdt met bedrijven die actief zijn in de sojaproductie in Brazilië te traceren en monitoren.

Share Button