NN Investment Partners beheert EUR 4 miljard in groene obligaties

Partner

Vijf jaar na de introductie van het eerste groene obligatiefonds van NN Investment Partners (NN IP) is het beheerde vermogen in NN IP’s groene obligatiestrategieën gegroeid naar EUR 4 miljard. Deze mijlpaal onderstreept voor NN IP dat groene obligaties een aantrekkelijke propositie zijn voor obligatiebeleggers die een positieve impact op het milieu willen hebben. In minder dan tien jaar zijn groene obligaties uitgegroeid van een nicheproduct tot een van de meest dynamische segmenten van de reguliere vastrentende markt. 

NN IP ziet drie factoren die ten grondslag liggen aan de groeiende belangstelling van institutionele beleggers voor groene obligaties. Op de eerste plaats wordt de besluitvorming van beleggers steeds sterker gedreven door de wens om iets te doen tegen klimaatverandering. Ten tweede zorgt de groei van de markt in zowel het bedrijfs- als het overheidssegment voor meer sectordiversificatie. Er komen meer industriële, communicatie- en technologiebedrijven op de groene obligatiemarkt om groene projecten te financieren, waar dit eerst het domein was van de financiële en de nutssector. Tot slot worden beleggers zich meer bewust van de rendementsvoordelen van groene ten opzichte van niet-groene obligaties en van de mogelijkheden om groene obligaties te gebruiken om een deel van hun niet-groene kredietallocatie te vervangen. Deze ontwikkeling verstevigt de mentaliteit dat elke obligatiebelegger positieve verandering kan financieren en een solide financiële performance kan genereren.

De sterke groei van de groene obligatiemarkt in de tweede helft van 2020 heeft in 2021 een vervolg gekregen. In maart werd er een nieuw uitgifterecord bereikt van EUR 58 miljard; beduidend meer dan het vorige record van EUR 44 miljard van september 2020.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Met trots zie ik hoe de interesse in onze groene obligatiestrategieën aanhoudt en toeneemt. Sinds onze eerste stappen op de groene obligatiemarkt in 2014 zijn we ervan overtuigd dat beleggers met een allocatie aan deze categorie impact kunnen maken op het milieu zonder in te boeten op liquiditeit en rendement. Sindsdien hebben we onze aanpak ontwikkeld en afgestemd op deze groeiende en meer volwassen wordende markt, maar onze kernovertuiging is niet veranderd. Voor obligatiebeleggers was het al mogelijk om een deel van hun kredietexposure te vervangen door groene obligaties, maar de huidige markt biedt hiervoor nog heel veel meer mogelijkheden dan pakweg één of twee jaar geleden.”

De obligatiemarkt blijft snel diversifiëren en er komen nieuwe soorten bij, zoals transitieobligaties, sustainability-linked obligaties en sociale obligaties. Dit biedt beleggers zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe uitdagingen. Groene obligaties zijn erg gericht op milieu-impact, maar er gaat ook steeds meer aandacht uit naar sociale problemen. NN IP is ervan overtuigd dat sociale obligaties beleggers toekomstige mogelijkheden zullen bieden om bij te dragen aan het oplossen van sociale problemen, met productstructuren die sterk lijken op die van groene obligaties.

Douglas Farquhar, Client Portfolio Manager Green Bond bij NN Investment Partners vult aan: “Bij NN IP passen we een gedisciplineerde beleggingsstijl toe die wordt gekenmerkt door een lage tracking error. Dit resulteert in consistente en stabiele beleggingsrendementen. Deze aanpak betekent dat onze groene obligatiestrategieën voordelen bieden voor zowel impactbeleggers als beleggers in traditionele vastrentende waarden. De duidelijke aanpak als het gaat om het creëren van impact en het rapporteren over die impact heeft verschillende verantwoord-beleggen-labels en awards opgeleverd van onafhankelijke beoordelaars, zoals MSCI AA, vier globes in de Morningstar Sustainability Rating, Scope AA+, Towards Sustainability (België) en Greenfin (Frankrijk). Dankzij de ervaring van NN IP en onze positie in de markt kunnen we sterke relaties opbouwen met bedrijfs- en overheidsgerelateerde emittenten.”

Op 5 juli 2021 heeft NN IP haar Green Bond Funds Impact Report over 2020 uitgebracht. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste prestaties in 2020 en beschrijft gedetailleerd hoe de fondsen in deze productlijn impact maken via hun beleggingen in bedrijfs- en staatsobligaties. Klik hier om het volledige rapport te lezen.

 

Share Button