Gasunie plaatst succesvol haar eerste Sustainability-Linked Bond

Bron
Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie heeft met succes haar eerste Sustainability-Linked Bond (SLB) uitgegeven. De obligatielening heeft een waarde van € 300 miljoen met een looptijd van 15 jaar, aflopend op 13 oktober 2036. Gasunie is het eerste bedrijf in de Europese gastransportsector dat een SLB uitgeeft.

In 2020 sloot Gasunie al een kredietfaciliteit met duurzaamheidsdoelen af. De huidige obligatielening past in het Sustainability-Linked Bond Framework (‘het Framework’), dat Gasunie vorige week heeft gepubliceerd en dat de ICMA Sustainability-Linked Bond Principles volgt. Met het Framework wil Gasunie haar ESG (Environmental, Social and Governance)-financieringsbronnen verbreden.

Volgens Bureau ISS-ESG, dat een second party opinion-onderzoek uitvoerde, zijn de duurzaamheidsprestatiedoelen (‘Sustainability Performance Targets’) uit het Framework van Gasunie ‘ambitieus’ ten opzichte van Gasunie’s duurzaamheidsprestaties en sectorgenoten. Het Framework en de second party opinion zijn te vinden op de website van Gasunie.

Han Fennema, Chief Executive Officer van Gasunie: “We transformeren van een gastransportbedrijf naar een energie-infrastructuurbedrijf. Tegen deze achtergrond geven we nu deze Sustainability-Linked Bond uit, communiceren we onze transitiestrategie en werken we samen met onze investeerders bij het realiseren van deze strategie. Wij koppelen economische prikkels aan onze toezegging om specifieke duurzaamheidsresultaten te behalen in lijn met onze Visie 2030.”

Voor de obligatielening heeft Gasunie twee doelen gekozen die per 31 december 2030 moeten zijn bereikt. De eerste doelstelling is specifiek voor de gastransportsector en houdt in dat de uitstoot van methaan met ongeveer 75% moet worden verminderd ten opzichte van 1990 en met 50% ten opzichte van 2020. Dat laatste is duidelijk meer dan de reductiedoelstelling van 30% die onlangs in het kader van de Global Methane Pledge is gepubliceerd. De tweede doelstelling heeft betrekking op de CO2-equivalente emissies die Gasunie zelf in de hand heeft en die zij tegen 2030 met 30% moet hebben teruggebracht op basis van een relatieve-waardemaatstaf.

De obligatie heeft een effectieve rentevoet van 0,763%. De zelfopgelegde duurzaamheidsdoelen kunnen leiden tot een couponverhoging van 0,10% als Gasunie op 31 december 2030 één doelstelling niet heeft behaald, en van 0,20% als het bedrijf beide doelstellingen niet heeft behaald. De obligatie krijgt een notering aan Euronext Amsterdam. De opbrengst wordt aangewend voor de herfinanciering van aflopende schulden en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Janneke Hermes, Chief Financial Officer van Gasunie: “De totale investeringsagenda van Gasunie voor de komende tien jaar, vastgelegd in onze Visie 2030, kan oplopen tot circa € 7 miljard. Meer dan de helft van deze investeringen is bestemd voor de energietransitie. Binnenkort nemen we de definitieve investeringsbeslissingen voor de eerste projecten. Ik ben erg blij met de investeerders die zoveel belangstelling hebben getoond en die deze transactie tot een succes hebben gemaakt. Ik zie dit resultaat als een teken van vertrouwen in onze financieringsstrategie.”

Share Button