Nieuwe naam ASN Microkredietfonds bezegelt succesvolle samenwerking ASN Impact Investors en Oxfam Novib

Partner

ASN Impact Investors wijzigt de naam van het ASN-Novib Microkredietfonds in ASN Microkredietfonds. De naamswijziging valt samen met het 25-jarig bestaan van het fonds, waarmee oprichters Oxfam Novib en ASN Impact Investors een cruciale bijdrage hebben geleverd aan de volwassenwording van de microkredietsector.

De nieuwe naam ASN Microkredietfonds doet recht aan waar het fonds nu staat en de ambities voor de toekomst. Het doel van de samenwerking met Oxfam Novib is na 25 jaar namelijk ruimschoots gerealiseerd.

Pioniers in impact

Bij de start van dit eerste microkredietfonds van Nederland in 1996 verkeerde het beleggen in microfinanciering nog in een pioniersfase. Oxfam Novib droeg destijds bij met kennisoverdracht en trainingen aan de microfinancieringsinstellingen (MFI’s), die de allerarmsten toegang bieden tot financiële diensten. Oxfam Novib verstrekte ook leningen en garanties om risico’s af te dekken rond MFI’s die nog niet konden voldoen aan de fondscriteria.

22 miljoen mensen toegang tot financiering en sparen

De MFI’s hebben zich mede dankzij de inspanningen van ASN Impact Investors en Oxfam Novib kunnen ontwikkelen tot professionele organisaties, actief in een snel groeiende sector met in 2021 een geschatte omvang van 189 miljard dollar. Het ASN Microkredietfonds verstrekt nu wereldwijd leningen aan bijna 90 MFI’s in 39 landen. Gezamenlijk geven die zo’n 22 miljoen mensen toegang tot financiering en/of een veilig spaarproduct. Sinds 2015 heeft het ASN Microkredietfonds een beursnotering, als eerste fonds van zijn soort in Europa.

Positief terugkijken

De fondspartners kijken positief terug op de samenwerking. ‘We hebben dankzij het fonds een belangrijk doel bereikt: de financiële sector zodanig beïnvloeden dat er ook financiering is voor mensen die anders geen toegang hadden gehad tot kapitaal’, aldus Ton Meijers, directeur programma’s bij Oxfam Novib. ‘We hebben de sector kunnen versterken. Daardoor kunnen wij als organisatie onze focus verleggen naar onze microfinancieringsactiviteiten voor het Oxfam Novib fonds en naar regio’s en thema’s waar MFI’s onze steun nog hard nodig hebben. We kijken nu onder meer naar ruraal Afrika en nieuwe initiatieven rond klimaatverandering.’

Sascha Noé, fondsmanager van het ASN Microkredietfonds: ‘De kennis, ervaring en financiële steun van Oxfam Novib zijn instrumenteel geweest voor het succes van het fonds en de MFI’s waarin we investeren. Daarnaast was de capaciteitsopbouw een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van deze financiële instellingen: het trainen van het management bij de MFI’s, het beschikbaar stellen van geld waarmee ze hun organisatie en IT-infrastructuur konden opbouwen.’

Toekomst

Het ASN Microkredietfonds blijft investeren in MFI’s om nog meer mensen in meer landen toegang te bieden tot een krediet of veilig spaarproduct waarmee zij (meer) inkomen kunnen verwerven en hun financiële weerbaarheid kunnen versterken. Speciale aandacht voor sociale impact gaat uit naar de verbetering van de positie van vrouwelijke ondernemers en de uitbetaling van leningen op het platteland. Noé: ‘De financiële doelstelling van het ASN Microkredietfonds is een eerlijk financieel rendement. Maar primair gaat het ons om het creëren van positieve maatschappelijke impact in lagelonenlanden en het terugdringen van ongelijkheid.’

Share Button