Goodwell Investments en Oxfam Novib slaan handen ineen met nieuw fonds om MKB in Oost Afrika te steunen

Goodwell Investments en Oxfam Novib zijn trots om samen een nieuw fonds van EUR 20 miljoen aan te kondigen. Het fonds, genaamd Pepea, steunt jonge ondernemingen in Oost-Afrika en richt zich op de zogeheten ‘missing middle’; het investeren in jonge bedrijven met veel potentie die nog worstelen om groeifinanciering te krijgen van banken en investeringsfondsen. Pepea richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf (MKB) met een groot impact potentieel. Het fonds doet haar Swahili naamgenoot eer aan door jonge bedrijven te helpen ‘op te stijgen’ en ‘tot bloei te komen’, en bij te dragen aan een groene, faire en meer inclusieve samenleving met een focus op de impact van vrouwelijke ondernemers.

Goodwell Investments is een logische partner voor de bedrijfsvoering van het fonds. Pepea kan leunen op de ervaring van lokale investeringsteams van Goodwell, het potentieel voor vervolginvesteringen door andere Goodwell-fondsen en vooral de gedeelde missie om positieve impact te creëren. Beiden organisaties hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van impactgedreven MKB-bedrijven en bundelen nu hun krachten in een bijzonder initiatief waarin een NGO en een impact investeerder samenwerken op een investeringsprogramma voor MKB.

Oxfam Novib investeert al bijna 30 jaar in het MKB in verschillende lage- en middeninkomenslanden en lanceerde haar eerste investeringsfonds in 1996. Sinds 2015 verbetert de organisatie de toegang van het MKB tot financiering via het Impact MKB Ontwikkelingsprogramma (iSME). Met Pepea bevordert Oxfam Novib deze missie door 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor investeringen in Kenia, Oeganda en Ethiopië. Dankzij steun van dit fonds kunnen groeiende bedrijven de positieve impact binnen hun gemeenschap en de wijdere regio maximaliseren.

Tamara Campero, Investment manager bij Oxfam Novib: “Oxfam Novib speelde een goede rol bij de ontwikkeling van de microfinancieringssector die toegang verschaft tot financiële diensten waar deze het hardst nodig waren. Die sector is volwassener geworden dan het domein van NGO’s, en wij zijn nu klaar om de koers te verleggen in de richting van een minder bediend marktsegment. We snappen de uitdagingen van het MKB in de regio (vooral die geleid worden door vrouwen) om toegang te krijgen tot kapitaal. We willen nu een rol spelen om in die behoeften te voorzien.”

Focus op eerlijke, groene, inclusieve impact

Beide partners zijn direct betrokken bij de strategische koers van het fonds. Pepea richt zich vooral op startende bedrijven in duurzame landbouw, energie, afvalverwerking, en schone mobiliteit en logistiek. Deze sectoren produceren de meeste basisgoederen en -diensten waar lagere inkomensgroepen het grootste deel van hun dagelijkse budget aan besteden.

Het fonds heeft concrete impactdoelstellingen om de investeringsstrategie te sturen. De doelen zijn onder meer het vergroten van de betrokkenheid van vrouwelijke belanghebbenden in de waardeketen, het creëren van nieuwe banen, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bieden van eerlijkere lonen.

Structuur gericht op vrouwelijke ondernemers

De focus van het fonds op inclusie maakt het ook een ideaal kanaal voor Oxfam Novib en Goodwell om meer aandacht te schenken aan investeren met gender-lens. De afgelopen jaren werd duidelijk hoe belangrijk vrouwelijke ondernemers zijn voor de Afrikaanse economie: een op de vier bedrijven op het continent wordt gestart door vrouwen. Toch hebben ze vaak te maken met grotere problemen om toegang te krijgen tot financiering.

Pepea biedt een kans om vaker te investeren in vrouwen die werkzaam zijn in impact-MKB’s. Door gebruik te maken van innovatieve durfkapitaalstructuren, met een focus op mezzaninefinanciering, zal Pepea specifieke investeringsinstrumenten ontwerpen die beter tegemoet komen aan de behoeften van vrouwelijke ondernemers en hun belanghebbenden.

Els Boerhof, managing partner bij Goodwell Investments: “Goodwell is altijd op zoek naar innovatieve manieren om beter te voldoen aan de behoeften van het MKB. We zijn erg blij dat we de kans krijgen om dit te doen met een van de meest professionele, kritische NGO’s in de impact sector. Er zijn zoveel synergieën tussen onze organisaties en ik ben ervan overtuigd dat we samen de lat of het gebied van impactbeleggen nog hoger kunnen leggen.”

Pepea zal ook direct bijdragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor klimaatactie en gendergelijkheid, en indirect bijdragen aan nog veel meer.

Pepea trapte af met een lanceringsevenement in Nairobi op 30 maart.

Share Button