Koninklijk Actuarieel Genootschap publiceert overzichtsrapport EDG wet- en regelgeving voor financiële instellingen

Wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is inmiddels van toepassing op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dit heeft impact op de (financiële) rapportages die deze instellingen moeten opstellen, maar ook op andere aspecten, zoals vermogensbeheer en underwriting. De Commissie Duurzaamheid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft een werkgroep ingesteld om te inventariseren welke initiatieven en wet- en regelgeving er zijn en geeft hiervan in de publicatie “De Duurzame Weg” een overzicht met een focus op financiële instellingen in Nederland en Europa.

Feedback vanuit de actuariële beroepsgroep

De werkgroep realiseert zich dat duurzaamheid/ESG een zeer breed onderwerp is, waar de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. De werkgroep ontvangt daarom graag feedback vanuit de beroepsgroep, om mogelijk eind 2023 een geactualiseerde versie uit te brengen en waarin nieuwe ontwikkelingen in de markt op het gebied van ESG in kaart zijn gebracht.

Share Button