Investeringsbereidheid MKB om te verduurzamen blijft achter door druk op marges

Door te verduurzamen bespaar je op kosten, zoals voor energie. Desondanks geeft vijftien procent van de mkb’ers aan dat zij niet in staat zijn om met verduurzaming hun kosten te verlagen. Bovendien geeft zeventien procent aan momenteel niet bereid te zijn een deel van hun winst te investeren in verduurzaming, met name kleinere bedrijven. Dit en meer blijkt uit onderzoek naar investeren en financieren onder 529 mkb’ers in opdracht van het Europese financieringsplatform October.

Mkb’ers met 1 tot 25 medewerkers missen vaker de intrinsieke motivatie om te verduurzamen, in tegenstelling tot grotere ondernemingen: gemiddeld is dertien procent van het totale mkb dat niet. Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland: “Dat is best goed te verklaren: de marges binnen het mkb staan onder druk. Veel ondernemers maken zich momenteel eerder zorgen om hun voortbestaan, dan om te verduurzamen. Het toont de spagaat waar de mkb’er zich momenteel in begeeft, want om in de toekomst bestaansrecht te hebben, zullen ondernemingen toch iets moeten met verduurzaming.”

Geen idee van impact onderneming op milieu

Een op de tien mkb’ers heeft geen idee wat de impact van hun organisatie is op het milieu. Een even groot deel heeft geen idee wat het moet doen om duurzamer of klimaatpositief te zijn. Mannaerts: “Op zich logisch. Kleinere bedrijven hebben vaak minder middelen tot hun beschikking om dit uit te zoeken. Wel vindt ruim de helft van de mkb’ers het een goede zaak om te voldoen aan duurzaamheidseisen, als zij daardoor goedkoper geld kunnen lenen.”

Toegevoegde waarde van certificering

Ruim dertig procent (31%) van de onderzochte mkb’ers heeft een financieel plan om de impact op het milieu te verminderen. Een vergelijkbaar percentage (30%) heeft een certificering voor behaalde sociale en ecologische doelstellingen, denk aan een B Corp-certificering. Dat deel kijkt daarmee ook verder dan alleen het duurzaamheidsaspect. “Verstandig. Hier zien we een duidelijke trend waarbij ondernemers op de hoogte zijn van de financiële voordelen van certificering en bezig zijn deze te behalen. Dat geldt nu voor ongeveer een derde van de mkb’ers. Ik verwacht en hoop dat dit percentage de komende jaren zal groeien.”

Verduurzaming zou onderdeel van de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van elke mkb’er moeten zijn, vindt Mannaerts, maar de impact op het milieu beperken loopt in de praktijk nog vaak achter op het behalen van economisch succes. “Het verrast mij wel dat een derde bij voorbaat geen voordelen ziet bij het investeren in duurzame oplossingen. Ik adviseer mkb’ers vooral naar de lange termijn te kijken. Je kosten worden lager en je komt tegemoet aan de wensen en eisen van zakelijke partners en overheid.”

Over October

October is het grootste en snelst groeiende Europese financieringsplatform voor het MKB. Inmiddels heeft het platform meer dan 810 miljoen euro verstrekt aan meer dan 3500 projecten. Met een hybride financieringsmodel waarin institutionele beleggers en crowdfunding de basis voor financiering zijn, kan fintech October risicobeheersing, snelheid en zekerheid garanderen. October is tevens oprichter van de Stichting MKB Financiering, dat wordt ondersteund door het ministerie van EZK.

Share Button