Bijna helft huizenbezitters wil woning verduurzamen, maar ziet geen mogelijkheden

Bron
ABN AMRO

Hoewel 44 procent van de Nederlandse woningbezitters van plan is zijn woning in de komende twee jaar te verduurzamen, geeft tevens bijna de helft aan dat hiervoor de mogelijkheden ontbreken. Voor veel Nederlanders (47 procent) zouden te hoge kosten de belangrijkste reden zijn om ervan af te zien. Bijna drie op de tien woningbezitters geven daarnaast aan de kat uit de boom te kijken, in afwachting van subsidies die het verduurzamen van de woning betaalbaarder maken. Tegelijkertijd zijn veel Nederlanders wel doordrongen van de urgentie van verduurzaming, mede doordat de energiekosten sterk zijn gestegen, blijkt uit een onderzoek dat PanelWizard in opdracht van ABN AMRO heeft verricht onder ruim 1800 Nederlanders.

Veruit de meeste huizenbezitters zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid en hebben de intentie om hun huis milieuvriendelijker te maken. Zo geeft 42 procent van de huizenbezitters aan dat ze de eigen woning graag volledig gasloos willen maken en 35 procent dat zij zonnepanelen willen installeren. Bijna de helft erkent dat zij door de oplopende energiekosten hiertoe nu ook eerder zijn geneigd. Maar liefst 54 procent van woningeigenaren zegt daarnaast bij de aankoop van een nieuwe woning beter te zullen letten op het energielabel. Zeven op de tien huiseigenaren vinden het belangrijk dat de huidige woning een hoog energielabel met laag energieverbruik heeft. Opvallend is dat bijna de helft van de starters en doorstromers bij de zoektocht naar een nieuwe woning een duidelijke voorkeur heeft voor een nieuwbouwwoning. Voor 40 procent van de huizenbezitters zou een doorslaggevende reden om een nieuwbouwwoning te kopen zijn dat het energieverbruik lager is dan bij bestaande bouw.

Gebrek aan kennis over financiële mogelijkheden verduurzaming

Door de oplopende energiekosten letten bijna driekwart van de huizenbezitters in Nederland nu veel beter op hun energieverbruik. Zo geeft 62 procent aan dat ze hun kachel de afgelopen maanden regelmatig een aantal graden lager zet en geeft 53 procent aan dat zij regelmatig korter douchen. Hoewel veel huizenbezitters overtuigd zijn dat verdere en meer ingrijpende verduurzaming van hun woning momenteel een onhaalbare kaart is, blijkt uit het onderzoek dat erg weinig mensen kennis hebben van de financiële mogelijkheden die er wel zijn. Zo weet 57 procent niet dat het bij de aankoop van een duurzame woning mogelijk is om extra te lenen. Daarnaast is bijna de helft er niet van op de hoogte dat het mogelijk is de hypotheek te verhogen als er energiebesparende maatregelen worden getroffen. Verder is het bij zes op de tien woningbezitters niet bekend dat zij korting op de hypotheekrente kunnen krijgen als zij een duurzame woning kopen of laten bouwen. “Uit ons onderzoek komt naar voren dat het verduurzamen van de woning voor veel Nederlanders weliswaar belangrijk is, maar dat de meeste mensen onvoldoende weten hoe zij dit het beste kunnen financieren”, vertelt Kitty de Heiden, Lead Hypotheken bij ABN AMRO. “We zien óók dat 61 procent van de mensen zich er, ondanks onzekere omstandigheden, niet van laten weerhouden grote financiële beslissingen te nemen. De bereidheid om uitgaven te doen is er dus nog wel degelijk. Dat geldt ook voor het verduurzamen van de woning, maar veel Nederlanders weten niet dat er in financieel opzicht meer mogelijk is dan zij denken.”

Share Button