Meerwaarde energiezuinige woning flink toegenomen

Bron
ING

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de meerwaarde van een woning met energielabel A+ of hoger ten opzichte van dezelfde woning met energielabel G naar schatting 23%. Voor een woning met een gemiddelde oppervlakte scheelt dit ongeveer 84.000 euro. Drie jaar geleden was het verschil nog maar 7%. Doordat het verschil is opgelopen, wordt het verduurzamen van de woning financieel aantrekkelijker. Toch is er naast het financiële voordeel meer nodig om woningbezitters aan het verduurzamen te krijgen.

Meerwaarde voor energiezuinige woning flink toegenomen

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de meerwaarde van eenbestaande woning met een energielabel A+ of hoger ten opzichte van dezelfde woning met een G-label naar schatting 23%*, blijkt uit recent onderzoek van Brainbay. Voor een gemiddelde woning van 113 m2 komt het prijsverschil neer uit op ongeveer 84.000 euro. Deze meerwaarde is substantieel groter dan drie jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2021 was een woning met label A+ of hoger naar schatting 7% meer waard dan dezelfde woning met een G-label.

Huizenzoekers bereid extra te betalen voor energiezuinig huis

Uit het feit dat de meerwaarde voor energiezuinige woning flink is toegenomen, kunnen we afleiden dat kopers bereid zijn om extra te betalen voor een energiezuinig huis vergeleken met een paar jaar terug. Mogelijk hebben de gestegen energieprijzen voor huishoudens de voorkeur voor een energiezuinige woningen vergroot. De energieprijzen liggen – ondanks de recente daling – substantieel hoger dan drie jaar geleden. Daardoor zijn energiezuinige woningen financieel aantrekkelijker geworden en willen huizenkopers er meer voor betalen.

Recente onderzoeken naar de voorkeuren van woningzoekers lijken dit te bevestigen. Woningzoekers geven aan dat het energielabel een steeds belangrijkere rol speelt bij het vinden van een geschikte woning volgens Funda. In september vorig steeg gaf ongeveer tweederde (67%) van de huizenzoekers aan het energielabel belangrijk te vinden. In maart 2022 was dat ongeveer de helft (53%).

Zo hebben de gestegen energieprijzen mogelijk de voorkeuren van huizenzoekers veranderd en de bereidheid om meer te betalen voor een energiezuinige woning vergroot.

Toegenomen meerwaarde maakt verduurzamen financieel aantrekkelijker

De toegenomen meerwaarde zorgt ervoor dat het financieel aantrekkelijker wordt om te verduurzamen. Financiële beweegredenen zijn de belangrijkste drijfveer voor veel huizenbezitters om te verduurzamen.

Kijken we naar de besparingen op de maandelijkse energierekening, dan blijkt dat het nog lang niet altijd loont voor alle huizenbezitters. Zo liet eerder onderzoek zien dat het vaak wel loont om een woning tot en met energielabel C te verduurzamen, maar dat de ‘laatste stap’ van verduurzamen tot de Bijna Energieneutraal Gebouw-normen (BENG) veel lastiger financieel rond te krijgen is.

Economisch gezien spelen niet alleen de maandlasten, maar ook de eventuele waardestijging van de woning een rol bij de beslissing om te verduurzamen. Nu de meerwaarde van een energiezuinige woning is toegenomen, kan dat een extra zetje zijn voor huizenbezitters om de woning te verduurzamen.

Verduurzamen meer dan alleen een financiële afweging

Toch is er naast het financiële voordeel vaak meer nodig om woningbezitters aan het verduurzamen te krijgen.

Ook het gebrek aan financiële middelen is een belemmering voor het verduurzamen van de woning. Naar schatting van DNB heeft ongeveer 14% van de woningeigenaren niet voldoende spaargeld of financiële ruimte binnen de eigen hypotheekom het eigen huis vergaand te verduurzamen. Daarnaast zijn huiseigenaren vaak niet bereid om veel te betalen voor verduurzaming en is de bereidheid om te lenen voor verduurzaming laag, blijkt uit hetzelfde onderzoek van DNB.

Doorgaans kost het veel tijd om uit te zoeken wat de beste verduurzamingsmaatregelen zijn en is het voor veel huizenbezitters lastig een geschikte opdrachtnemer te vinden. Deze hoge informatiekosten worden vaak als een belemmering ervaren net als het gedoe tijdens de uitvoering van de renovatie.

Ook vormen de verwachte meningsverschillen tussen de leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE) een drempel om te verduurzamen bij eigenaren van appartementen.

*In het onderzoek van Brainbay wordt gebruikt gemaakt van een woningwaardemodel op basis van woningtransacties van de NVM. Het model kan het effect van een energielabel isoleren en zo de waarde van een energielabel zuiver schatten.

Share Button