10% van de grootste duurzame IG-bedrijfsobligaties in de eurozone voldoet niet aan NN IP’s duurzaamheidsnormen

De Europese Unie zet dit jaar een van de belangrijkste stappen ooit op weg naar een praktische definitie van het begrip duurzaamheid. De nieuwe Taxonomie bepaalt welke economische activiteiten als ‘duurzaam’ of ‘groen’ mogen worden aangemerkt. Deze extra duidelijkheid wordt gezien als een impuls voor de markt voor groene obligaties, maar kan voor bedrijven grote gevolgen hebben. Als zij obligaties uitgeven in de eurozone maar niet voldoen aan de meer gangbare duurzaamheidsnormen, wordt dat zichtbaar. Het kan zijn dat beleggers dan niet meer in zo’n bedrijf willen investeren.

NN Investment Partners (NN IP) heeft een analyse gemaakt van de bedrijven die in de eurozone obligaties uitgeven met een investment grade-rating (IG) en een waarde van EUR 300 miljoen of meer. Hieruit blijkt dat 206 van de 729 bedrijven niet in aanmerking komen voor de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index. Zij zijn samen goed voor 28% van de bedrijven in de niet-duurzame variant, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, en een kwart (25%) van de uitgegeven obligaties in deze index. NN IP concludeert dat bedrijven die niet voor de duurzame index in aanmerking komen, actief zijn in verschillende sectoren. Het gaat onder meer om bedrijven die betrokken zijn bij controversiële praktijken, bijvoorbeeld de productie van tabak en wapens, en om bedrijven in sectoren variërend van financiële dienstverlening tot chemie.

Volgens de duurzaamheidscriteria van NN IP zelf voldoet zelfs 10% van de bedrijven naar marktwaarde in deze SRI-index niet aan de gangbare duurzaamheidsnormen. Ze dragen onvoldoende bij aan klimaat gerelateerde doelstellingen of doen te weinig om de schade aan het milieu te beperken. Dit zijn vooral bedrijven in de financiële sector, chemie en energie[1][2].

Annemieke Coldeweijer, Co-Lead Portfolio Manager, Sustainable Credit, NN Investment Partners: “Onze analyse laat zien hoe belangrijk het voor fondsmanagers is om eigen selectiecriteria toe te passen in plaats van alleen af te gaan op een label of duurzaamheidsindex. Op deze manier zorgen we ervoor dat het vermogen van onze klanten op een echt duurzame manier wordt belegd.”

Coldeweijer vervolgt: “De Taxonomie legt bedrijven onder een vergrootglas, omdat het hen verplicht details te rapporteren over hun activiteiten en ambities met betrekking tot milieu-, maatschappelijke en governance-gerelateerde onderwerpen. Transparantie staat hierbij centraal. Doen ze dit niet, dan kan dit beleggers ervan weerhouden om in deze bedrijven te investeren.”

Profiel NN (L) Euro Sustainable Credit

Het NN (L) Euro Sustainable Credit fund belegt in de obligaties van bedrijven die volgens de strenge criteria van NN IP duurzaam zijn. Het fondsvermogen is onlangs gestegen tot boven de één miljard euro. Het fonds streeft naar een outperformance ten opzichte van de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index. Dit doet het via een actief beheerde portefeuille met IG-bedrijfsobligaties met een duurzaam profiel op basis van ESG-criteria, positieve selectie met betrekking tot materiële Milieu-, Maatschappelijke en Governance-factoren en een kleinere CO2-voetafdruk.

Het beleggingsproces van het fonds is gebaseerd op drie pijlers: ESG-integratie, positieve selectie en uitsluiting. Dankzij een actieve aanpak kan het managementteam ten volle profiteren van ESG-inzichten. De nadruk ligt op goed voorbereid zijn op verandering. Dankzij de integratie van materiële, hoogwaardige ESG-data in het beleggingsproces zijn er betere, risico gecorrigeerde rendementen mogelijk, omdat we toekomstige winnaars selecteren. Dit heeft sinds de introductie van het fonds elk jaar geresulteerd in een stabiele en consistente outperformance.

Het NN (L) Euro Sustainable Credit Fund is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Diverse aandelenklassen van het subfonds zijn momenteel geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Italië, Zwitserland, België, Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

[1] NN IP’s verantwoord beleggingsaanpak

[2] NN (L) Euro Sustainable Credit fund

Share Button