Duitsland met groene obligatie naar de markt

Het lijkt erop, dat Duitsland in 2020, na Nederland, Frankrijk, België en Ierland ook eindelijk met een groene obligatie naar de markt komt. Dit bericht kwam afgelopen donderdag naar buiten in een persbericht over de vooruitzichten voor 2020 van het Duitse agentschap. Er wordt al een tijd aangedrongen bij de Duitse overheid om ook met groene obligaties naar de markt te komen, om zo te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar groene obligaties vanuit beleggers. Dit zal het tweede AAA land zijn, die een groene obligatie uitgeeft. Het Duitse agentschap gaf aan om in de tweede helft van 2020 met twee verschillende looptijden te komen, in totaal van rond de 10 miljard. De groene obligaties zullen op een andere manier worden uitgegeven dan eerder bijvoorbeeld in Nederland het geval was. De groene emissies zullen worden voorafgegaan door een niet groene obligatie met een identieke looptijd en coupon, maar met een andere ISIN code. Het doel is om uiteindelijk een liquide Duitse groene obligatiecurve te creëren.

De uitgifte van groene obligaties zal niet leiden tot een stijging van de uitstaande schuld, of tot meer uitgaven van de overheid. Dit ondanks herhaalde vraag van onder andere economen voor meer uitgaven door de Duitse overheid. Ook Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, benoemde in haar eerste persconferentie de noodzaak van Europese overheden om meer uit te geven en te investeren, om zo de groei aan te jagen. Meerdere partijen wijzen bijvoorbeeld op de achteruitgang van de spoorweginfrastructuur in Duitsland, en de noodzaak daar in te investeren. Vooral nu het zo goedkoop is voor overheden om te lenen. Merkel blijft op dit moment echter vasthouden aan haar ‘zwarte nul’, een begrotingsevenwicht.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze nieuwe groene Duitse obligatie aan onze voorwaarden voldoen om als een groene obligatie geclassificeerd te worden, aangezien de opbrengsten gealloceerd worden in lijn met de ‘Green Bond Principles’. Dit zal dan een mooi moment zijn om het percentage groene obligaties in de fondsen en mandaten te verhogen.

Kim Lubbers, portfolio manager van het Kempen Euro Government Fund.

Share Button