Europese criteria voor duurzame investeringen gepubliceerd; nog veel strijd voor de boeg

In Europa zijn criteria gepresenteerd voor investeringen die door de EU als duurzaam worden aangemerkt in de strijd tegen klimaatverandering. Deze taxonomie komt voort uit de wet waarvan GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoofdonderhandelaar was. Dankzij de gepresenteerde criteria komt er meer inzicht in hoe duurzaam investeringen zijn. Ook zet de EU hiermee op mondiaal niveau een standaard. Na druk van onder andere de Europese Groenen heeft de Europese Commissie afgezien van het plan om investeringen in gas op dit moment als ‘duurzaam’ te labelen.

Eickhout: “De geloofwaardigheid van de taxonomie is gered door niet te buigen voor de druk van landen en bedrijven die fossiel gas als duurzame investering wilden aanmerken. Na veel vertraging en politiek gedoe zet de EU hiermee alsnog de standaard die de financiële sector wereldwijd in de goede richting kan bewegen, op weg naar een klimaatneutrale economie.”

De taxonomie-criteria beslaan een groot deel van de economie en omvat sectoren als industrie, energie, afval, transport, bouw, ICT en onderzoek. Deze criteria kwamen tot stand na uitgebreid advies van een expertplatform en na input van private actoren en nationale regeringen. Hierbij werd vanuit Frankrijk en Oost-Europese lidstaten druk gezet op de Europese Commissie om kernenergie als duurzaam aan te merken, terwijl er vanuit Oost-Europa ook de wens was om gas als duurzaam te willen aanmerken. Zweden en Finland drongen op hun beurt aan op het duurzaam verklaren van hun nationale bosbouw.

“De Europese Commissie heeft nationale en private belangen in dit proces aanvankelijk te veel ruimte gegeven, in plaats van wetenschappelijk advies te volgen. Gelukkig is ze daar deels op teruggekomen”, aldus Eickhout.

De Commissie heeft aangegeven om in het najaar terug te komen op de behandeling van investeringen in gas en kernenergie. De duurzaamheidscriteria voor bosbouw en bio-energie in de taxonomie zijn wat GroenLinks betreft te zwak, omdat ze grotendeels gebaseerd zijn op bestaande wetgeving. In juni volgen voorstellen om de huidige wetgeving te herzien. “Voor een aantal sectoren is dus nog een forse strijd te verwachten. Het is daarom heel belangrijk dat de Europese Commissie echt ambitieuze wetswijzigingen op tafel legt”, aldus Eickhout.

Aan het eind van het jaar komt de Europese Commissie ook nog met duurzaamheidscriteria voor investeringen die bijdragen aan vier andere duurzaamheidsdoelen: schoon water, circulaire economie, het tegengaan van vervuiling en herstel van biodiversiteit. Bedrijven en aanbieders van duurzame financiële producten moeten vanaf 1 januari 2022 rapporteren in hoeverre hun activiteiten en investeringen voldoen aan de taxonomie-criteria.

 

Share Button