‘Groene taxonomie dreigt alle geloofwaardigheid te verliezen’

‘Hoe ‘groen’ is een vliegtuig? Volgens Brussel misschien best wel groen’, zo kopte NRC Handelsblad vorige week. Volgens nieuwe voorstellen van de Europese Commissie kunnen vliegtuigen in sommige gevallen een groen label krijgen.

De groene taxonomie, de EU-lijst van duurzame, economische activiteiten, werd in 2021 geïntroduceerd om eenduidig vast te kunnen stellen wat wel en wat geen groene investering is. Achterliggend doel was om naar consumenten transparantie te creëren en greenwashing te voorkomen. Het had de gouden standaard voor duurzaamheid in de financiële sector moeten worden.

Maar gaandeweg heeft de taxonomie zich ontwikkeld tot een lijst die voldoet aan de wensen van het bedrijfsleven in plaats van de consument die groen wil beleggen. Vorig jaar besloot de EU – ondanks flinke kritiek uit de financiële sector – om aardgas en kernenergie aan de lijst toe te voegen. Op dit moment ligt er een plan om vliegtuigen die nét iets zuiniger zijn als groene investering in de taxonomie op te nemen.

Dit betekent dat een belegger die bijvoorbeeld 10 miljoen euro in wind en zonne-energie belegt minder duurzaam is als een belegger die 12 miljoen in aardgas en vliegtuigen belegt.

Dit voorbeeld laat zien dat de taxonomie greenwashing dreigt te bevorderen, precies wat het tegen zou moeten gaan. Daarmee is het als instrument alle geloofwaardigheid verloren.

Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid, ASN Bank

Share Button