Finance for Biodiversity Pledge: commitment om impact te meten

Het is gelukt: maar liefst 26 financiële instellingen uit 10 verschillende landen ondertekenden de Finance for Biodiversity Pledge. Ook een aantal Nederlandse banken tekende mee. Op 25 september werd de Pledge gelanceerd door UNDP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Zelfstandig adviseur duurzaamheid Anita de Horde coördineerde samen met Anne-Marie Bor de Pledge. Waarom is het zo belangrijk dat juist financiële instellingen zich inzetten voor biodiversiteit? Wat is hun meerwaarde?

Anita de Horde: “Jarenlang ging er vooral – en terecht – aandacht naar klimaatverandering. Maar minstens zo belangrijk is de biodiversiteitscrisis en het wordt tijd dat daar actie op komt. Ook door financiële instellingen. Biodiversiteit omvat meer dan het uitsterven van dieren. Het gaat ook om thema’s als waterschaarste, vervuiling van water en land en ontbossing. Belangrijk voor financiële instellingen vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van financiële instellingen, gaf De Nederlandsche Bank in 2020 aan. Het verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. Uiteindelijk draait het dus om het bewust managen van de eigen financieringen en de investeringen in bedrijven die een risico lopen of een negatieve impact hebben op de natuur. Daarnaast moeten we ook kijken naar kansen om natuurherstel te financieren.”

Commitment om impact te meten

De Horde: “Het is geweldig dat er maar liefst 26 financiële instellingen hebben aangegeven de Pledge te ondertekenen en werk gaan maken van biodiversiteit. Dat betekent dat er commitment is om impact te meten en doelen te gaan stellen op het gebied van biodiversiteit. Het lijkt een makkelijke taak, maar het is heel ingewikkeld voor banken en heel erg ambitieus. Sowieso is impact meten maatwerk, al helemaal als er nog weinig methodologieën en impact tools beschikbaar zijn. Ook is er nog geen Parijsakkoord voor de natuur, dus extra lastig om doelen te stellen. Een grote uitdaging dus om als financiële instelling hiermee aan de slag te gaan. Juist daarom is het zo belangrijk dat financiële instellingen hun krachten bundelen en hun stem laten horen. Volgend jaar zullen wereldleiders een nieuwe afspraak maken voor natuur en biodiversiteit, net als destijds bij het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze boodschap en eigen commitment willen we ze aanmoedigen om te gaan voor herstel in dit decennium.”

Meer informatie

Met deze Pledge committeren de 26 banken, verzekeraars, asset managers, impact investors en andere financiële instellingen zich om de komende jaren het verlies van biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel met hun investeringen en financieringen. De instellingen hebben toegezegd dat zij biodiversiteit gaan meewegen bij besluiten over investeringen. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en soorten. Daarnaast gaan zij bedrijven aanspreken op hun productiewijze en doelen stellen om biodiversiteit de behouden. Uiterlijk in 2024 zullen de instellingen hierover openbaar rapporteren.

Deze Nederlandse financiële instellingen ondertekenden de Pledge: Actiam, Aegon, Achmea, ASN Bank, ASR, de Volksbank, NN investment partners, NWB Bank, Rabobank, Robeco en Triodos Bank. Financiële instellingen wereldwijd worden opgeroepen om ook aan te sluiten. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.financeforbiodiversity.org/#pledge.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van NVB

Share Button