De ‘S’ van ‘sociaal’; op weg naar een ‘Age of Wisdom’

Een echte ondernemer wordt niet alleen gedreven door de wens om geld te verdienen. Mensen met een echte ondernemersvisie die bedrijven starten, doen dat omdat ze oplossingen willen bieden of iets nieuws willen creëren. De sleutel tot groei van een bedrijf of organisatie is het leveren van producten, diensten en oplossingen die voldoen aan een behoefte, en mogelijk bijdragen aan het algemeen belang. In die zin hebben ondernemingen een sociale functie. Als we daarvan uitgaan, wat maakt een ondernemer dan ‘sociaal’?

We zouden de sociaal gedreven ondernemer kunnen omschrijven als iemand die ervoor zorgt dat een bedrijf een oplossing kan bieden voor een maatschappelijk vraagstuk of een urgent milieuvraagstuk. Voor een maatschappelijk betrokken ondernemer betekent ‘sociaal’: de intentie om goed te doen en een betere plek van de wereld te maken. Het belang van ‘sociaal’ komt tot uiting in het Global Compact van de Verenigde Naties, een van ’s werelds grootste initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan de tien principes gericht zijn op het stimuleren van verantwoord ondernemen. De meeste van deze principes hebben betrekking op mensenrechten en arbeidsvraagstukken, hetgeen het belang onderstreept van het aspect ‘sociaal’ binnen de drie factoren voor verantwoord beleggen, te weten milieu, maatschappij en bestuur (environmental, social, governance; ESG), en van de sleutelrol die ‘sociaal’ speelt bij het creëren van een inclusieve economie.

Tegenwoordig spreken we van ‘betekenisgedreven’ bedrijven als we het hebben over ondernemingen die willen bijdragen aan het algemeen belang. Deze trend bewijst dat ‘winstgedreven’ (zoals bij bedrijven die een beursnotering hebben of obligaties uitgeven op de kapitaalmarkt), niet automatisch leidt tot uitsluting van ‘betekenisgedreven’. Diverse betekenisgedreven bedrijven hebben blijk gegeven van hun vastberadenheid om niet alleen de beste van de wereld te zijn, maar ook de beste voor de wereld. Deze betekenis- en winstgedreven bedrijven zijn gecertificeerd als zogeheten Beneficial Corporations. Zo’n certificaat is niet zomaar een logo om te gebruiken voor marketingdoeleinden want een Beneficial Corporation dient maatschappelijke doelstellingen op te nemen in zijn statuten.

Ook wij als beleggers moeten de ‘S’ in ESG omarmen en erkennen als een factor die verenigt en dingen mogelijk maakt. De ‘S’ van ‘sociaal’ kan helpen om beleggers ervan te overtuigen dat winst een middel is om een doel te bereiken, en niet een doel op zich. De documentairefilm ‘The Age of Stupid’ uit 2009 liet ons een wereld zien die ten onder ging, niet omdat we alleen maar geld wilden verdienen, maar omdat we geld verdienen belangrijker vonden dan de zorg voor mensen en ons milieu.

Laten we ondernemers oproepen om ‘sociaal’ serieus te nemen en te internaliseren als verbindende factor om een sterke, inclusieve economie dichterbij te helpen brengen. Als we ‘sociaal’ beschouwen als een onderdeel van ESG en het element van ondernemerschap dat ons verenigt, dan kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers eerder ondernemende burgers zijn, dan louter bedrijfseigenaren. Dan kunnen we misschien leven in een ‘Age of Wisdom’.

Adrie Heinsbroek, Head of the Responsible Investment Team bij NN Investment Partners

Share Button