Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO): “Duurzaam ondernemen als bank tegenwoordig heel gewoon”

Duurzaamheid en sociale belangen staan al lange tijd hoog op de financiële agenda. Ondernemingen zetten zich gestaag in voor een betere wereld, en de overheid en kredietverleners juichen toe. Waar groene initiatieven en maatschappelijke betrokkenheid een tijd geleden ‘up-and-coming’ waren, speelt ESG nu een steeds centralere rol bij strategie en bedrijfsvoering. UGBS sprak hierover met Tjeerd Krumpelman, Global head of advisory, reporting & engagement bij ABN AMRO en gastspreker van de opleiding ESG Assurance.

‘Banking for better, for generations to come’ luidt de huidige purpose van ABN AMRO. Een duidelijk oog op de toekomst dus, met een stevige voet in het heden. De strategie ‘to accelerate the sustainability shift’ toont hierbij het zwaartepunt: ‘Dit is de daadwerkelijke kern van wat we willen bereiken,’ zegt Krumpelman. ‘De wereld heeft het nodig, en het is goed om te zien dat dit bewustzijn aanwezig is bij onze klanten. Als bank is het belangrijk hier invulling aan te geven in de vorm van advies en ondersteuning.’

Uitdagen van klanten

‘Eigenlijk zijn klanten al veel bezig met duurzaamheid,’ aldus Krumpelman. ‘Wij helpen hierbij met faciliteiten als duurzaam beleggen en duurzaam ondernemen. Maar we dagen klanten waar nodig ook uit om (meer) te gaan denken over verduurzaming. Met nieuwe beleggingsklanten gaan we bijvoorbeeld standaard in gesprek over de aard van hun beleggingen.’

Een ander voorbeeld is dat een ondernemersplan bij ABN AMRO altijd wordt bekeken met aandacht voor de ESG-componenten. Ook bij de bouw van een huis of kantoorpand en het afsluiten van een hypotheek is er interesse voor de energiezuinigheid.

Naast gesprekken organiseert de bank workshops en trainingen, bijvoorbeeld over hoe je een duurzaam businessmodel ontwikkelt, wat je als bedrijf kunt doen om meer impact te genereren en waar de verdere kansen liggen. ‘We willen dergelijke betrokkenheid daarbij niet als iets “aparts” behandelen, maar als een gewoon onderdeel van alles wat je als bedrijf doet. Het idee is om duurzaam en maatschappelijk denken vanaf het begin te integreren in de algehele bedrijfsvoering,’ aldus Krumpelman.

Nieuwe verdienmodellen

Of sociale, milieu gerelateerde en economische belangen goed samengaan? Volgens Krumpelman kan dit prima: ‘Beter nog, ze versterken elkaar. Duurzaamheids-vraagstukken brengen veel nieuwe uitdagingen met zich mee, en dit opent wegen voor innovaties en goed ondernemerschap. Daar komen nieuwe verdienmodellen bij naar voren.’ Een voorbeeld hiervan zijn circulaire verdienmodellen, waarbij het onderliggende economische systeem bedoeld is om de herbruikbaarheid van de producten te maximaliseren en de afbraak te minimaliseren. Circulaire economie is momenteel een van de focusthema’s van ABN AMRO.

‘Ook is het belangrijk om te beseffen dat niet-duurzaam handelen veel geld kan kosten, terwijl duurzaam handelen meer oplevert op de lange termijn. Door op deze manier naar de wereld te kijken, zien we steeds meer mooie bedrijfsstrategieën ontstaan.’

Groene ambities en rapportage

Qua concrete doelen zegt Krumpelman: ‘We zijn bezig om beleggingsklanten die nu nog op de klassieke manier beleggen, te enthousiasmeren over te gaan op duurzaam beleggen. Als doel hebben we gesteld om de huidige 13 miljard aan duurzame beleggingen voor 2020 te laten stijgen naar 16 miljard.’

Naast de toename van duurzame beleggingen wil de bank de duurzame investeringen doen groeien naar 3 miljard, waarvan 1 miljard aan circulaire investeringen. Daarnaast zal van het geld dat ABN AMRO uitleent aan de energiesector 20% in hernieuwbare energie worden gestopt. Bovendien is de wens om alle hypotheken die de bank in Nederland verstrekt, bij elkaar zo’n 150 miljard euro waard, naar gemiddeld energielabel A te krijgen.

‘Door duidelijke doelen te stellen beogen wij grip te houden op de voortgang,’ zegt Krumpelman. ‘De mate van de impact meten we d.m.v. indexen en ratings. Afgelopen jaar hebben wij onze impact en resultaten in kaart gebracht in ons allereerste impact report. Hoewel er nog veel ontwikkeld moet worden op dit terrein en we daar hard trekken, hebben voor nu toereikend vat gekregen op onze invloed en de logische vervolgstappen.’ (Benieuwd? Bekijk het impact report van ABN AMRO).

‘Belangrijk is om te beseffen dat een bank anders in elkaar zit dan een productiebedrijf,’ licht Krumpelman toe. ‘Onze impact zit niet zozeer in eigen bedrijfsvoering, maar in onze klanten. Daarmee is de impact massaal, gezien de hoeveelheid bedragen die wij uitlenen aan een groot aantal partijen. Omdat de klant uiteindelijk het verschil zal maken in zijn of haar handelen, is het relevant om bij elke overeenkomst en interactie aan te sturen op onze purpose.’

Toekomst van ESG Assurance: integraal denken

Wat de toekomst van ESG-rapportage ons te bieden heeft? ‘Verdere integratie in de kern van organisaties,’ zegt Krumpelman. Zijn college in de opleiding ESG Assurance van UGBS gaat hier dan ook over. Vanuit de het IIRC-model – dat bestaat uit zes kapitalen, waaronder het financieel en natuurlijk kapitaal – wordt er tijdens de opleiding gekeken naar ESG-rapportage. Krumpelman: ‘Essentieel voor een goede verslaglegging is de samenwerking van de verschillende kapitalen. Waar wordt positief aan bijgedragen, waaraan negatief, en hoe kunnen we dit verbeteren? De focus ligt op waardecreatie op de lange termijn, en het doel is om deze focus te verbinden aan de hele organisatie.’

‘Geïntegreerd denken helpt daarbij,’ benadrukt Krumpelman. ‘Wat wij zelf doen en wat ik wil meegeven is om ESG-onderwerpen niet meer als een apart component te behandelen, maar tot een integraal onderdeel van de organisatie en dus ook de verslaglegging te maken.’

(Dit artikel is eerder verschenen op de website van RUG)

Share Button