ABN AMRO publiceert klimaatstrategie en sluit zich aan bij Net Zero Banking Alliance

Bron
ABN AMRO

ABN AMRO publiceert vandaag de klimaatstrategie van de bank. Daarmee zetten ze een volgende stap in onze klimaatreis. De klimaatstrategie is een plan van aanpak en omvat onze principes, prioriteiten en belangrijkste uitgangspunten. ABN AMRO geeft inzicht in hoe ze haar portefeuilles in lijn brengen met beperken van de opwarming van de aarde tot een 1,5°C scenario en hoe ze de transitie naar een ’net zero’ economie in 2050 ondersteunen.

“Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en ABN AMRO is vastbesloten een verschil te maken. Al sinds 2018 is duurzaamheid verankerd in onze strategie. In lijn met onze purpose ‘Banking for better for generations to come’ streven we ernaar een verantwoorde en rechtvaardige transitie te bereiken, die sociaal inclusief is en met respect voor mensenrechten.

Met de publicatie van dit rapport sluiten we ons aan bij de Net Zero Banking Alliance (NZBA). Deze alliantie van banken biedt ons een kader voor onze klimaatinspanningen. We zullen onze portefeuilles en bedrijfsvoering in lijn brengen met een pad naar netto nul uitstoot. En we zullen trachten ons aanbod in termen van expertise, kapitaal en samenwerkingsverbanden, de belangrijkste middelen in die we als bank tot onze beschikking hebben, te verbeteren en op te schalen.

Voor vijf sectoren hebben we tussentijdse doelen gesteld voor 2030: olie & gas, energieopwekking, scheepvaart, commercieel vastgoed en hypotheken, de grootste categorie leningen in ons boek. Onze strategische keuze om ons te richten op Nederland en Noordwest-Europa heeft ons leningenboek in de CO2-intensieve sectoren energie, scheepvaart en grondstoffen reeds significant verkleind. We hebben een routekaart over hoe we het stellen van doelen naar andere sectoren zullen uitbreiden. Daarnaast hebben we ambities vastgesteld voor de investeringen die wij doen namens klanten. En omdat we graag het goede voorbeeld geven, hebben we ook voor onze eigen bedrijfsvoering netto nul uitstoot als doel per 2030. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen voetafdruk. Wij zullen regelmatig onze doelen bijstellen en onze plannen verfijnen terwijl wetgeving, technologieën en methodologieën in de komende jaren verder ontwikkelen.

Decarbonisatie van onze wereld zal enorme investeringen vergen in innovatieve klimaattechnologieën en infrastructuur, zoals bijvoorbeeld waterstof, hernieuwbare energie, CO2-opslag en energiebesparing. In onze hele portefeuille zal hiervoor een grote vraag zijn naar financiering. Wij blijven een actieve speler in de financiering van decarbonisatie op basis van ons toonaangevende productaanbod. Concreet streven we ernaar om onze kredietverlening ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen en andere decarbonisatietechnologieën tegen 2025 te verhogen tot ten minste EUR 4 miljard. De energietransitie vraagt ook om aanzienlijk ontwikkelkapitaal. Tegen 2030 zal in totaal tot 1 miljard EUR aan ontwikkelkapitaal worden toegewezen om de overgang naar een koolstofvrije energie-economie te versnellen.

We weten dat we dit niet alleen kunnen. Daarom blijven we samenwerken met andere stakeholders en andere banken, door expertise te delen en sector overstijgende samenwerking te bevorderen tussen onze klanten en andere partners. Dankzij onze betrokkenheid bij duurzaamheid in de afgelopen jaren hebben we onze expertise op dit gebied sterk vergroot, maar om onze klimaatstrategie te realiseren moeten we onze kennis en kunde naar een nog hoger niveau tillen.

We zijn vastbesloten een bijdrage te leveren aan de transitie naar een netto-nul economie in 2050, en met onze klimaatstrategie zetten we een belangrijke stap in de versnelling van onze reis.”

Share Button