ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

Bron
ING

Vanaf vandaag kunnen ING-klanten die dat willen in de ING App en op Mijn ING zien wat de CO2-uitstoot is van hun uitgaven. De zogenoemde Voetafdruk Inzicht is een proef onder 350.000 klanten die op dit moment al gebruik maken van de functie Inzicht waarmee zij hun inkomsten en uitgaven groeperen per bestedingscategorie. De nieuwe Voetafdruk Inzicht-functie geeft een schatting weer van de CO2-uitstoot van je bestedingen. Deze indicatie wordt berekend op basis van maandelijkse uitgaven per bestedingscategorie zoals ‘boodschappen’, ‘vaste lasten’ en ‘winkelen’ en wordt vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor.

Léon Wijnands, directeur duurzaamheid bij ING in Nederland: “Samen met onze klanten willen we de strijd tegen klimaatverandering voortzetten. Daarbij is het beperken van onze eigen voetafdruk essentieel, maar als bank zijn we ambitieus en beseffen we dat we de grootste impact samen met al onze klanten maken. Met deze nieuwe functie hopen we onze klanten te inspireren om klimaatbewuste keuzes te maken.”

Testversie

In eerste instantie gaat het om een proef onder 350.000 klanten. Dit zijn klanten die op dit moment al de mogelijkheid hebben om in de ING-app en op Mijn ING hun inkomsten en uitgaven te groeperen per bestedingscategorie. Deze bestedingscategorieën worden vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor. De bank maakt daarbij geen onderscheid bij welke winkel er aankopen worden gedaan.

ING-klanten besluiten zelf of zij de nieuwe functie in de ING App en op Mijn ING willen gebruiken. De vermenigvuldiging van bestedingscategorieën met een emissiefactor vindt plaats in de beveiligde en afgesloten omgeving van ING. ING-klanten krijgen alleen inzicht in data van rekeningen waarvan zij rekeninghouder of gemachtigde zijn.

In deze testversie wordt vooral gekeken hoe klanten de nieuwe functie ervaren en wat ze ervan vinden. Samen met deze klanten zal de nieuwe functie vervolgens verder worden verbeterd.

Strijd tegen klimaatverandering

De functie is bedoeld om klanten inzicht te geven in hun uitstoot en zo bewust te maken van de impact die hun bestedingen hebben op het klimaat. Zo kan je naast inzicht in je eigen CO2-uitstoot ook tips ontvangen en wordt er een vergelijking met de gemiddelde CO2-uitstoot van Nederlanders gemaakt.

De bank zet zelf ook verschillende stappen in de strijd tegen klimaatverandering. Zo is ING onderdeel van de Net Zero Banking Alliance en heeft de bank zich vorig jaar gecommitteerd om haar activiteiten in lijn te brengen met de nog ambitieuzere klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging van het Parijsakkoord. ING brengt haar leningen aan de olie- en gassector in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In 2025 zal de portefeuille olie- en gaswinning van ING 12% kleiner zijn vergeleken met 2019. Dit is een tussentijdse doelstelling op weg naar netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050.

Share Button