Wat betekent de huidige volatiliteit voor beleggers in de energietransitie?

Beleggers in de energietransitie hoeven zich geen zorgen te maken over de huidige marktvolatiliteit, stelt Mark Lacey, head of commodities bij Schroders. De drijvende krachten achter de energietransitie blijven even sterk als voorheen en de huidige marktvolatiliteit heeft deze trends alleen maar versterkt.

Er is momenteel veel aan de hand op de financiële markten. Inflatie speelt voor het eerst in decennia een belangrijke rol. De bevoorradingsketens zijn nog steeds verstoord. Wereldwijd zijn de geopolitieke en sociale spanningen hoog opgelopen, met name door de Russische inval in Oekraïne. Dit alles vormt voor beleggers een uitdagende cocktail van risico’s.

Wat zijn de grootste macro-economische risico’s?

Beleggers maken zich vooral zorgen over een macro-economische verschuiving. Met name een hogere inflatie en een vertraging van de economische groei is een punt van zorg. Lacey verwacht dat de inflatie mettertijd zal afnemen. Maar er bestaat een reëel risico dat het langer duurt dan verwacht voordat de inflatie afneemt, dat zij hoger blijft dan voorheen en dat zij in de komende tijd volatieler wordt. Het is zeker nog niet zoals in de jaren zeventig, maar deze inflatie kan leiden tot een vertraging van de groei – waardoor een meer stagflatoire omgeving ontstaat waarin de druk op de inkomsten van de toeleveringsketen een tijdlang kan aanhouden.

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor energietransitieaandelen?

Lacey signaleert drie factoren die voor tegenwind zorgen:

  • de aanhoudende druk op de bevoorradingsketen;
  • de dreigende stijging van de rente;
  • de risico’s van een vertraging van de economische groei.

Hij maakt zich meer zorgen over het winstrisico als gevolg van aanhoudende inflatie en beperkingen in de toeleveringsketen dan over een vertraging van de economische groei, gezien de structurele aard van de energietransitie. Sommige sectoren zijn mogelijk gevoeliger voor een zwakkere economische groei (bijvoorbeeld elektrische auto’s). Maar de meeste bedrijven bevinden zich in structureel groeiende markten en die vinden steun in de reductie van de CO2-uitstoot en nu ook in het streven naar energiezekerheid.

Zijn er kansen in het huidige volatiele klimaat?

Het huidige sentiment kent duidelijke risico’s, maar volgens Lacey liggen er ook aanzienlijke kansen. Energietransitie blijft enorme investeringsmogelijkheden bieden, en energietransitietechnologieën hebben het potentieel om bij te dragen aan de oplossing van veel problemen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd.

De hernieuwde belangstelling voor energiezekerheid ondersteunt de noodzaak van de opbouw van lokale schone energievoorzieningen over de hele wereld. De drijvende krachten achter de energietransitie blijven even sterk als altijd en het huidige marktklimaat heeft deze structurele langetermijntrends alleen maar versterkt.

Lacey verwacht dat de komende 30 jaar meer dan 100 biljoen dollar zal worden besteed aan de overgang naar een duurzamer energiesysteem en nog meer aan het duurzamer maken van de economie. Deze uitgaven zorgen voor een aanzienlijke en structurele langjarige stijging van de winstgroei voor bedrijven in de energietransitiesector. Deze structurele groei kan heel aantrekkelijk zijn in tijden van een economische vertraging en bij een inflatoir regime.

Bijkomend voordeel is dat goedkope, schone energie een zeer krachtige oplossing kan zijn om de energieafhankelijkheid van Rusland te verminderen. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te versnellen is er een reëel instrument om de energiegelijkheid te bevorderen en misschien ook de inflatiedruk te helpen verminderen. Het bredere besef hiervan heeft de recente stijging van de waarderingen in deze sector aangewakkerd.

Maar is het nu een verstandig moment om die langetermijnkansen te pakken?

Energietransitieaandelen zijn niet goedkoop, maar wel fair geprijsd. Daardoor is er natuurlijk ruimte dat de waarderingen verder dalen. Er zijn zeker bedreigingen op korte termijn waar beleggers zich bewust van moeten zijn. Het langetermijnbeeld blijft echter zeer robuust , daarom vindt Lacey het een goed moment om op zijn minst opnieuw naar de sector te kijken.

Op korte termijn bestaat er een risico op lagere koersen. Sommige aandelen in de energietransitie, koersen aan de hoge kant. Nu de centrale banken het beleid verkrappen, kan het tijdperk van goedkoop geld ten einde lopen. Maar voor beleggers die bereid zijn om pijn op korte termijn te lijden en de zwakte gebruiken als een kans om posities op te bouwen in deze structureel groeiende sector, kunnen de rendementsverwachtingen op langere termijn er aantrekkelijk uitzien.

Lees meer in het artikel What does the current volatility mean for energy transition investing? van Mark Lacey, head of commodities bij Schroders

Share Button