Vier redenen voor optimisme over aandelen in energietransitie

In 2020 boekten energietransitieaandelen opvallende rendementen, maar 2021 was een turbulentere en uitdagendere tijd. Aandelen binnen de sector hadden moeite om winsten te behalen omdat de druk op de toeleveringsketen en de hogere inflatie de winsten van veel bedrijven in de sector verzwakten en beleggers minder enthousiast waren over het thema.  Voor dit jaar is Mark Lacey, hoofd commodities bij Schroders, vol goede verwachtingen en denkt hij dat beleggers in energietransitie kunnen profiteren.

Hij ziet vier redenen:

  • Tegenvallende resultaten bieden koopkansen
  • Druk op de toeleveringsketen neemt op sommige gebieden af
  • Beleidsbeslissingen in VS en Europa zullen een belangrijke impact hebben in 2022
  • Vraag blijft robuust

Tegenvallende resultaten bieden koopkansen

Veel bedrijven die actief zijn in de CO2-arme energiesector bevinden zich in het oog van de huidige storm. Beleggers in de energietransitie moeten altijd kijken naar het vermogen van een bedrijf om terug te keren naar het niveau van winstgevendheid die het had in minder uitdagende tijden. Het is echter ook belangrijk om te beseffen dat de huidige uitdagingen op het gebied van de toeleveringsketen en de inflatie uniek zijn. Het langetermijnpotentieel voor deze bedrijven is niet echt veranderd. De langetermijnkansen achter de energietransitie blijven onveranderd.

Als langetermijnbeleggers in de energietransitie is het van cruciaal belang om kortetermijnverstoringen te gebruiken als een koopkans, vooral gezien het groeipotentieel van dit thema.

Druk op de toeleveringsketen neemt op sommige gebieden af

De problemen met de toeleveringsketen en de stijgende kosten die de markt in 2021 in zijn greep hadden, zijn nog niet voorbij. De grondstof- en energieprijzen blijven hoog, de vrachttarieven blijven stijgen en de doorlooptijden voor belangrijke componenten zoals halfgeleiders zijn nog verder opgeschoven. Bovendien zijn er ook tekenen van looninflatie te zien – nog een bron van druk op de winsten van bedrijven die actief zijn in de energietransitiesector. Op sommige gebieden zijn er echter tekenen van verbetering te zien. De staalprijzen beginnen te dalen en in bepaalde havens daalt ook het aantal containers in de terminals. Dit zou uiteindelijk moeten doorwerken in de vrachttarieven. Naarmate de beperkingen van Covid-19 verder afnemen, zou meer flexibiliteit in de bevoorradingsketens moeten ontstaan.

Beleidsbeslissingen in VS en Europa hebben een belangrijke impact in 2022

De meeste technologieën in de energietransitiesector hebben geen beleidsondersteuning meer nodig om kosteneffectief te zijn, maar beleidsmaatregelen kunnen nog steeds aanzienlijke aanpassingen van de vraag veroorzaken, afhankelijk van wanneer en hoe ze ten uitvoer worden gelegd.

VS

Dit is met name het geval geweest voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de VS. Vertragingen en discussies rond de ondertekening van de Build Back Better Act van president Biden, hebben geleid tot een daling van het aantal orders voor nieuwe projecten. De daling van de orders voor apparatuur in windenergie kan worden toegeschreven aan de hogere kosten en de druk op de toeleveringsketen. De vertraging rond de plannen van Biden is echter een belangrijke reden voor de pauze. Duidelijkheid is van cruciaal belang om de vraag in de sector verder aan te wakkeren.

Europa

Europa heeft soortgelijke problemen als de VS. In Europa zal aan het einde van dit jaar in Duitsland, het VK en Frankrijk 16,7 GW aan kern- en steenkoolcapaciteit tijdelijk of definitief buiten bedrijf worden gesteld. Naar verwachting zal het hierdoor onstane tekort aan basislastvermogen op korte termijn worden opgevangen met overwegend meer gasverbruik. Geschat wordt dat nieuwe zon- en windenergieprojecten eind 2022 11,5 TWh zullen opwekken, wat het tekort aan basislastvermogen zal helpen compenseren.

De realiteit is dat een snelle oplossing voor de Europese elektriciteitsmarkten zonder gas en kernenergie in de energiemix voor de komende twee decennia gewoon niet haalbaar is. Daarom beraadt de Europese Commissie zich momenteel over de aanpassing van haar groene taxonomie.

Lacey verwacht dat de Europese windenergiemarkt de komende tien jaar met ten minste 150% zal groeien, van 700GW vandaag tot 1800GW in 2030, en dat de Europese markt voor zonne-energie de komende tien jaar met ten minste 200% zal groeien, van 900GW vandaag tot 2700GW in 2030.

Vraag blijft robuust

De druk op de toeleveringsketen en de onzekerheid over het Amerikaanse beleid zijn duidelijk niet bevorderlijk voor het stimuleren van de groei van nieuwe orders. De bredere, onderliggende vraag in de energietransitiesector blijft echter zeer sterk, wat deze verstoringen tot op zekere hoogte helpt compenseren. Lacey verwacht een bijzonder sterke groei van de vraag naar batterijen, een versnelling van waterstofprojecten en een aanhoudend sterke vraag naar zonne-energie. De vraag naar elektrische apparatuur en energiebeheer zou ook robuust moeten blijven. De vraag naar elektrische voertuigen zou ook verder moeten toenemen, met een marktaandeel in veel landen (vooral in Europa) van bijna 20% in de tweede helft van 2021.

Lees het volledige (engelstalige) artikel Four reasons to be optimistic about energy transition equities, van Mark Lacey, Head of commodities bij Schroders.

Share Button