Wat kan een bank doen om bescherming van biodiversiteit te stimuleren?

Mensen en dieren hebben een veilige omgeving nodig. De signalen over hoe we omgaan met de natuur zijn verontrustend, met de sterke afname van het aantal soorten dieren en planten. Dit vraagt om doortastend optreden van ons allemaal. Bescherming van de biodiversiteit is net zo belangrijk als de aanpak van klimaatverandering.

Om dit het meest effectief te kunnen doen, zijn pre-competitieve afspraken nodig die ons richting gaan geven om de belangrijkste drivers van biodiversiteit verlies aan te pakken. Rabobank heeft daarom samen met andere financiële instellingen een Biodiversiteit commitment en een Nationaal deltaplan biodiversiteit getekend (in 2020), waarbij we ons committeren aan het zetten van doelen, delen van kennis, het voeren van het gespreken met klanten wat zij zelf kunnen doen, en om publiekelijk over onze inspanningen en resultaten te rapporteren.

We werken daarnaast samen aan meetmethoden voor biodiversiteit in de Task Force Nature Related Financial Disclosures en we onderzoeken een nieuw initiatief hiertoe van Science Based targets for Nature.

Onze rol als bank is om bedrijven te financieren die de transitie naar verduurzaming maken, prikkels te bieden voor vergroening en om in onze producten en diensten risicopremies door te berekenen. Om onze kennis en netwerken voor klanten te ontsluiten. Onze rol is niet om klanten te dwingen of doelen voor hen te zetten. Wel kunnen we onze klanten dus helpen versnellen.

Belangrijke succesfactoren zijn draagvlak, bedrijven moeten er in slagen een duurzaam (of duurzamer) business model te maken, beschikbaarheid van data, duidelijke methoden en standaarden. We steunen verschillende initiatieven die hieraan bijdragen en rapporteren over onze eigen inspanningen in onze jaarverslagen en duurzaamheidrapporten.

Als grote bank in de landbouw besteden we veel aandacht aan het vergroten van biodiversiteit in de zuivel sector en akkerbouw. We werken daarbij samen met de Provinciale overheden, Duurzame Zuivelketen, waaronder Friesland Campina, Cono, A-ware, met verzekeraar ASR, waterbedrijf Vitens, Brancheorganisatie Akkerbouw, WNF, om boeren te stimuleren meer aandacht aan biodiversiteit te besteden en hen daar een financieel voordeel voor te geven. Het is daarnaast fair dat de klant in de supermarkt iets meer betaalt voor duurzame geproduceerde producten, zoals weidemelk.

We beginnen aan een reis die jaren zal duren en met veel onzekerheden. Succes is mogelijk als we sterke allianties kunnen vormen. We zijn er trots op om met onze klanten en met andere stakeholders aan deze prioriteit te werken. We verwelkomen daarnaast feedback en suggesties.

Bouke de Vries, Programmaleider Klimaat en Bestuursadviseur Public Affairs bij Rabobank
Share Button