ASN Bank schrapt als eerste toeslagen bij fondsen

ASN Bank schrapt per 1 maart de toeslagen bij aan- en verkoop van haar beleggingsfondsen. Beleggers krijgen vanaf die datum afgerekend tegen de werkelijke onderliggende waarde van het fonds. De opslag bij de ASN-fondsen bedraagt nu nog maximaal 1,5% en de afslag 0,5%. Na afschaffing is de beurskoers van de fondsen gelijk aan de intrinsieke waarde. Dat zegt de fondsaanbieder in een gesprek met het Financieele Dagblad.

Met het afschaffen van de bandbreedte breekt de duurzame bank, onderdeel van SNS Reaal Groep, met een lange traditie bij Nederlandse beleggingsfondsen. Op- en afslagen (ook ‘spread’ genoemd) liggen onder vuur omdat het systeem transparantie in de weg staat. Beleggers hebben onvoldoende zicht op de koersvorming. ‘We krijgen daar altijd veel vragen over van beleggers’, zegt directeur Ab Engelsman van ASN Bank.

Toezichthouder AFM constateerde eerder dit jaar dat sommige fondsen een rommeltje maken van de op- en afslagen. Ook wijkt de ‘systematiek’ af van internationale usances waar handel tegen intrinsieke waarde gebruikelijk is.

ASN Bank loopt met deze stap vooruit op adviezen van de commissie-Winter, die op verzoek van de AFM bezig is een verbetering van de handelssystematiek van Nederlandse beleggingsfondsen te onderzoeken. De verwachting is dat de commissie eind deze maand met conclusies komt.

ASN Bank gaat met de afschaffing van de spread een stap verder dan Robeco. De grootste Nederlandse fondsaanbieder heeft kortgeleden de bandbreedte voor op- en afslagen aanmerkelijk versmald. Voor de grote aandelenfondsen van de Rabobank-dochter zijn die meer dan gehalveerd naar 1,5%. Robeco heeft die ruimte omdat de vergoeding voor instellingen om fondsen te distribueren niet langer wordt betaald uit de ‘spreadinkomsten’ maar uit de jaarlijkse beheersvergoeding die bovendien is verhoogd.

ASN Bank zal de afschaffing van de spread niet volledig compenseren. Op het mislopen van de inkomsten van de vijf betreffende beleggingsfondsen (inleg euro 600 mln) volgt geen verhoging van de beheersvergoeding. De kosten van distributie betaalt de bank uit eigen zak. De kapitaalbelasting van 0,55% die instappende beleggers normaal zelf betalen, nemen de fondsen voor eigen rekening.

De bank denkt dat de zittende fondsbeleggers geen bezwaar maken tegen deze ‘geringe’ lastenverzwaring. ‘Onze beleggers liggen daar niet wakker van. De doorzichtigheid in de koersvorming vinden ze van groter belang’, zegt Engelsman. De bank hoopt echter dat de kapitaalbelasting op den duur komt te vervallen.

Share Button