Nederlandse versie van handreiking duurzaam beleggen voor pensioenfondsen

De VBDO heeft in samenwerking met EuroSif een Nederlandse bewerking uitgebracht van de Europese handreiking duurzaam beleggen van Eurosif, die in 2004 verscheen onder de titel SRI Toolkit 2004-2005."

"Pensioenfondsbesturen hebben hun takenpakket de afgelopen jaren aanzienlijk zien uitbreiden. Duurzaam beleggen door pensioenfondsen heeft daarbinnen wel warme belangstelling maar het lukt vaak niet deze om te zetten in concrete acties. Deze handreiking wil bestuurders van pensioenfondsen daarom op weg helpen.

Share Button