Hivos-Triodos Fonds richt eerste Venture Capital Fonds voor microfinanciering in India op

et Nederlandse Hivos-Triodos Fonds (HTF) neemt samen met een Indiase partner en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Gray Ghost een Indiase financieringsinstelling over. De partners hebben de instelling getransformeerd tot Bellwether, het eerste investeringsfonds in India dat risicokapitaal kan verstrekken aan microfinancieringsinstellingen.

Bellwether staat voor ‘belhamel’ of ‘haantje de voorste’; het fonds is in India het eerste in zijn soort.
Het nieuwe venture capital fonds zal zich met name richten op kleine en middelgrote, innovatieve microfinancieringsinstellingen.

Hivos-Triodos Fonds, opgericht in 1994, is een van de eerste fondsen in Nederland die zich richten op financiering van microfinancieringsinstellingen. Het fonds is een Publiek Privaat Partnerschap tussen Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) en Triodos Bank.

Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos International Fund Management en lid van de Groep van Adviseurs van het Internationale Jaar van het Microkrediet: ‘Terwijl de grotere microfinancieringsinstellingen in India goed in staat zijn om financieringen aan te trekken van de reguliere financiële sector hebben de kleinere en middelgrote instellingen hiertoe minder mogelijkheden. Hierdoor blijft met name in de rurale gebieden in India toegang tot financiële dienstverlening achter. Bovendien is er een grote behoefte aan risicodragend kapitaal voor de gehele sector, maar er zijn nauwelijks investeerders.’

Bellwether is opgezet als een US$10 miljoen investeringsfonds om in deze lacunes te voorzien. Het fonds zal zich profileren als een actieve investeerder voor een beperkte groep veelbelovende instellingen. Het doel is dat deze instellingen over een aantal jaren sterk genoeg zijn om ook leningen en kapitaal via de reguliere financiële sector te verkrijgen. Bellwether streeft naar een goede balans tussen een aantrekkelijk financieel en sociaal rendement voor haar investeerders.
Hivos zal actief ondersteuning verlenen bij de capaciteitsopbouw van de cliënten van Bellwether. ‘Door de kennis van Hivos van ontwikkelingsvraagstukken te koppelen aan de financiële expertise van Triodos Bank én de ervaring van het lokale management van Bellwether ontstaat een uniek samenwerkingsverband’ stelt Allert van den Ham, directeur programma’s en projecten van Hivos.

HTF is al enkele jaren actief als investeerder in de Indiase microfinancieringsinstelling Basics en heeft een actieve bijdrage geleverd aan het opzetten van Bellwether. De fondsmanager van het investeringsfonds is de heer Viswanatha Prasad. Hij was tot april 2004 algemeen directeur van Basics, een van de grotere microfinancieringsinstellingen in India.
Door de partners werd een weinig actieve Indiase financieringsmaatschappij gekocht waardoor sneller dan normaal een licentie werd verkregen. Vervolgens werd in het Amerikaanse Gray Ghost een belangrijke mede investeerder gevonden. Nog geen jaar later is Bellwether volledig operationeel. Dit is zeer snel gelet op de complexiteit van de Indiase regelgeving. HTF heeft een 37% belang in Bellwether. Een senior medewerker van Triodos Bank zal zitting nemen in de raad van commissarissen om zo actief bij te dragen aan de ontwikkeling van Bellwether.

Microfinanciering
De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot het internationale jaar voor het microkrediet. Daarmee wordt de bijdrage die microfinanciering levert aan het realiseren van de Millennium Development Goals onderkent. Een van deze doelstellingen is halvering van het aantal mensen dat rond moet komen van minder dan 1 dollar per dag. Microfinanciering maakt het voor met name kleine ondernemers mogelijk de activiteiten uit te breiden om zo meer inkomsten voor bedrijf en gezin te genereren.

Hivos-Triodos Fonds(HTF) is opgericht in 1994 als een Publiek Privaat Partnerschap tussen Stichting Hivos en Triodos Bank. HTF kan over financieringsmiddelen beschikken dankzij de bedragen die particuliere spaarders inleggen op een Noord-Zuid Spaarrekening bij Triodos Bank alsmede de garanties die door zowel particulieren als door Stichting Hivos worden afgegeven om relatief risicovolle financieringen en investeringen mogelijk te maken.

Share Button