Opnieuw prijs voor onderzoek Universiteit Maastricht naar duurzaam beleggen

Eerder dit jaar sleepten ze al de Amerikaanse Moskowitz-prijs in de wacht voor hun onderzoek naar sociaal verantwoord beleggen. Gisteren ontving de onderzoeksgroep rond hoogleraren prof. Rob Bauer en prof. Kees Koedijk van de UM ook een erkenning van het Franse ‘Social Investment Forum’ (SIF). Voor een artikel uit dezelfde onderzoekslijn als het ‘Moskowitz-onderzoek’ nam Rob Bauer gisteren in Parijs de prijs in ontvangst. Het artikel toont aan dat aandelen van bedrijven die milieuverantwoord ondernemen een hoger rendement behalen dan bedrijven die minder milieuverantwoord werken. Met ‘The Eco-Efficiency Premium Puzzle’ geven de vier auteurs een handleiding voor samenstellers van aandelenportefeuilles in duurzaam beleggen.

Het winnende artikel werd eerder dit jaar gepubliceerd in het Financial Analysts Journal (FAJ), het internationale vakblad op het gebied van beleggen en finance. Het maakt onderdeel uit van een inmiddels veelgeprezen onderzoek dat door de Universiteit Maastricht en de Erasmus Universiteit gezamenlijk wordt uitgevoerd. Prof. Rob Bauer (hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit Maastricht) en prof. Kees Koedijk (hoogleraar Bedrijfskunde aan de Universiteit van Rotterdam en tevens hoogleraar aan de Universiteit Maastricht) werken hierin samen met de Rotterdamse AIO’s drs. Jeroen Derwall en drs. Nadja Günster. Beiden zijn afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht bij Rob Bauer. Een interview met het viertal naar aanleiding van de prijs werd vandaag gepubliceerd in het economiekatern van de Franse krant Le Monde.

Kernbegrip in het onderzoek is ‘eco-efficiency’. Dit is de economische waarde die een bedrijf realiseert, afgezet tegen de mate waarin het het milieu vervuilt. Economisch efficiënt betekent op die manier niet altijd eco-efficiënt. Uit het winnende artikel blijkt dat beleggingsportefeuilles van ‘meest eco-efficiënte bedrijven’ significant beter presteerden op de beurs gedurende 1995-2003 dan minder eco-efficiënte portefeuilles. De onderzoekers hebben voor andere factoren die rendementren beinvloeden gecorrigeerd (zoals bijvoorbeeld tot welke bedrijfstak een onderneming behoort), waardoor ook prestaties van ondernemingen in diverse bedrijfssectoren met elkaar vergeleken konden worden.

Het Franse SIF looft jaarlijks prijzen uit voor onder andere gepubliceerd onderzoek dat significant heeft bijgedragen aan kennisvergroting op het gebied van financieel beheer en duurzaamheid.

Share Button