Prinses Máxima lid Raad voor Microfinanciering in Nederland

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden zal toetreden als lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland. Princes Máxima is gevraagd lid van deze raad te worden door de staatssecretaris van Economische Zaken, Frank Heemskerk.

De Raad voor Microfinanciering in Nederland is in januari van dit jaar opgericht.

Uit onderzoek blijkt dat (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen kunnen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten (tot ongeveer 25.000 euro). De Raad heeft als taak de kennis van en het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren. De Raad moet verbanden leggen tussen overheidsorganen, financiële instellingen, kennisinstellingen en overige organisaties, die actief zijn op het gebied van klein en startend ondernemerschap en zich bezig houden met microfinanciering in Nederland. Verder moet de Raad de toegankelijkheid en bekendheid van bestaande en nieuwe initiatieven voor kleine (startende) ondernemers vergroten. Tenslotte moet hij bewindslieden adviseren over hoe het beleid rond kleine kredieten voor kleine (startende) ondernemers beter kan worden uitgevoerd.

Voorzitter van de Raad is jhr. drs. D. Laman Trip, de andere leden zijn
drs. L. Bolsius, drs. K. Molenaar, mr. B. Staal, en mw dr. J. Sylvester.

De Prinses is gevraagd vanwege haar kennis van en werkzaamheden op het terrein van microfinanciering. Op uitnodiging van de Verenigde Naties maakte Prinses Máxima eerder deel uit van de Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. Sinds juni 2006 heeft Prinses Máxima zitting in de Adviseursgroep van de Verenigde Naties voor een Toegankelijke Financiële Sector.

Share Button