Europa keurt nieuwe Regeling groenprojecten goed

De Europese Commissie heeft een vernieuwde Regeling Groenprojecten goedgekeurd. De regeling maakt geld beschikbaar voor vernieuwende duurzaamheidsprojecten.

De regeling is een belastingmaatregel om projecten te stimuleren die positief zijn voor het Nederlandse milieu en de natuur. De onlangs goedgekeurde regeling is een gewijzigde versie van de Regeling Groenprojecten uit 2005.

"Ik ben ervan overtuigd dat de gewijzigde Regeling Groenfondsen een positieve bijdrage zal leveren aan het streven van de EU naar een groenere economie zonder de mededinging onnodig te verstoren", aldus EU-Commissaris Neelie Kroes. "Het fonds is in het verleden een doeltreffende stimulans gebleken voor milieuvriendelijke en energie-efficiënte investeringen in Nederland."

Groenprojecten
De Nederlandse regering voerde de Regeling Groenprojecten in 1995 in. Die maakt het mogelijk dat banken particulier ‘groen gespaard of belegd’ vermogen gebruiken om groene duurzaamheidsprojecten op het gebied van milieu en natuur tegen een lagere rente te financieren.

De gewijzigde regeling biedt nieuwe projecten een kans. Die lopen uiteen van behoud van natuur, bos en landschap tot duurzame aquacultuur, duurzame energieopwekking en de duurzame woningbouw. Daarmee is de regeling aangepast op de duurzame ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zoals op het gebied van milieutechnologie en de huidige speerpunten van milieubeleid. Andere zaken zijn onveranderd gebleven, zoals de vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en groenprojecten.

Share Button