Ruim 50.000 nieuwe klanten in 2009 voor Triodos Bank

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeit in 2009 met 30% tot EUR 4,9 miljard. Het aantal klanten stijgt met ruim 50.000 tot 242.000.

De kredietverlening aan duurzame bedrijven groeit met 31% tot EUR 1,7 miljard. Een record groei voor de bank in haar 30-jarige bestaan.

De netto winst over 2009 van Triodos Bank is EUR 9,5 miljoen. Dit is 6% lager dan de winst over 2008. De belangrijkste oorzaak is dat de bank een voorziening heeft getroffen van EUR 2,6 miljoen in het kader van het Deposito Garantie Stelsel als gevolg van het faillissement van DSB Bank.

De Nederlandse vestiging groeide met 24%. Meer dan 34.000 klanten stapten over naar Triodos Bank waarmee het klantenbestand in Nederland in een jaar met 31% is gegroeid.

De belangrijkste ambitie van Triodos Bank voor 2010 is de groei van de kredietportefeuille met meer dan 40%. De bank wil in 2010 nog sterker groeien dan de record groei van 2009.

Directievoorzitter Peter Blom: “Wij willen vaart maken met het verstrekken van leningen aan duurzame ondernemers. Duurzame energie is bijvoorbeeld een groeimarkt waar we met onze kennis en ervaring op willen inspelen. Na een zeer succesvolle aandelenemissie in de herfst van 2009 en de constante toestroom van spaargelden, is de verdere groei van de kredietportefeuille mogelijk en hebben wij een relatief voordeel ten opzichte van andere banken. Ook onze vestiging in Duitsland, die haar deuren op 2 december j.l. heeft geopend, zal daar aan gaan bijdragen.”

Duurzame energie
Eind 2009 financiert Triodos Groep meer dan 275 duurzame energieprojecten in Europa. Het gaat om ruim 175 windenergieprojecten, 85 zonne-energiecentrales en tientallen kleinschalige biomassa- en waterkracht projecten.
Gezamenlijk zijn deze projecten goed voor 950 MW. Zij produceren 2,25 miljard Kwh per jaar ofwel het energieverbruik van 630.000 huishoudens. Dit betekent dat meer dan 800.000 ton CO2 per jaar vermeden is. In januari passeerde Triodos Bank de 1.000 MW grens.

Peter Blom: “De focus van politiek en media is nu volledig gericht op de financiële crisis, maar we hebben ook een klimaatscrisis op te lossen en een armoedevraagstuk dat we het hoofd moeten bieden. Door een speerpunt te maken van de ontwikkeling van duurzame energie kun je verschillende vraagstukken tegelijk aanpakken. Banken spelen bij deze transitie een cruciale rol en kunnen de omslag naar duurzaamheid aanjagen. De politiek zou hier moeten faciliteren. Dat gebeurt nu onvoldoende. Denk daarbij aan een vaste vergoeding per kilowattuur voor wind- of zonne-energie over een lange periode, naar het voorbeeld van het succesvolle Duitse feed-in systeem."

Beleggingsfondsen
Het totaal aan vermogen onder beheer van de Triodos beleggingsfondsen is in 2009 met 31% gegroeid tot EUR 1,6 miljard. In 2008 was nog sprake van een daling van 6%. In nagenoeg alle beleggingssectoren werd groei gerealiseerd. Uitschieter is Triodos Cultuurfonds dat bijna verdubbelt in fondsvermogen. Alleen Triodos Vastgoedfonds daalde fractioneel in fondsvermogen.

Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Op hoofdpunten zijn in 2009 de volgende resultaten geboekt:

• Balanstotaal Triodos Bank : EUR 3,0 miljard (26% groei)

• Triodos beleggingsfondsen: EUR 1,6 miljard (31% groei)

• Aantal klanten 242.000 (27% groei)

• Duurzame projecten gefinancierd: EUR 1,7 miljard (31% groei)

• Netto resultaat Triodos Bank: EUR 9,5 miljoen (6% lager)

• De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 16,3% (2008: 13,0%)

• Aantal medewerkers 576 (21% groei)

Vooruitzichten
Voor 2010 verwacht Triodos Bank eveneens een sterke groei van de activiteiten. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank over 2010 een positief resultaat te behalen.
De bank zal ook in 2010 actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de verduurzaming van onze samenleving en de rol en betekenis van banken als financiers van de noodzakelijke verandering.

Share Button