Duurzaamheidsinformatie weegt vaker mee bij beleggingsbesluit

Nederlandse institutionele beleggers gebruiken in toenemende mate informatie over milieu-, sociale en governanceprestaties bij hun beleggingsbeslissingen en hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat de huidige praktijk van rapporteren over duurzaamheid en governance door beursgenoteerde ondernemingen niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de beleggers, zijn zij gedwongen om die informatie op een andere manier te vergaren. Hierdoor zijn beursvennootschappen veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragenlijsten en onderzoeken van onderzoeksbureaus, analisten en de beleggers zelf. Dat blijkt uit het onderzoek ‘KPIs and Sustainability Performance’ dat Eumedion door de Erasmus School of Economics en Shareholder Support heeft laten uitvoeren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatie over milieu-, sociale en governance (ESG) prestaties nauwelijks in verband wordt gebracht met de strategie, risico’s en financiële en operationele zaken van de onderneming. Dat zorgt ervoor dat de ESG-inspanningen die bijdragen aan waardecreatie van de onderneming niet goed worden gezien en onterecht het beeld blijft hangen dat de aandacht voor duurzaamheid geen geld oplevert. Uit gesprekken met een aantal beursgenoteerde ondernemingen naar aanleiding van het onderzoek bleek dat zij hun duurzaamheidsverslagen vooral maken voor maatschappelijke organisaties en werknemers en niet richten op beleggers. Die zouden, volgens de ondernemingen, meer belangstelling hebben voor het jaarverslag en jaarrekening.
Het onderzoek naar gebruik van duurzame kerncijfers (KPI’s) en prestaties is uitgevoerd onder AEX- en AMX-ondernemingen genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Daaruit blijkt ook dat 70% van de AEX-bedrijven naast hun jaarverslag een apart duurzaamheidsverslag uitbrengt. 32% van de AMX-ondernemingen doet dat. Voor de bedrijven die een apart duurzaamheidsverslag uitbrengen is de belangrijkste reden dat zij meer informatie over hun duurzaamheidsbeleid en -strategie kunnen laten zien.
Bij 74% van de AEX-vennootschappen wordt de duurzaamheidsinformatie ‘gecontroleerd’ door een externe partij. In bijna alle gevallen is dat een accountant van een van de vier grote accountantskantoren. Bij de AMX-ondernemingen maakt maar 20% gebruik van de zogenoemde third party assurance.
De meest gebruikte duurzame KPI’s zijn: vrijwillige bijdrage aan maatschappelijke en goede doelen (filantropie), verloren werkdagen door ongelukken, inspanningen om broeikasgassen terug te brengen en informatie over de stakeholderdialoog.
Nu nog ligt bij duurzame KPI’s de nadruk op resultaten uit het verleden, zogenoemde lagging indicators. De onderzoekers constateren dat het minstens zo belangrijk is voor bedrijven om concrete doelen te stellen, prestaties over verschillende jaren te tonen, de interne processen en interne verslaggeving te verbeteren. Daardoor zouden ze ook meer informatie kunnen laten zien die de institutionele beleggers nodig hebben voor hun beleggingsbeslissingen.

Share Button