NN IP-onderzoek bevestigt bijdrage van ESG-factoren aan performance

NN Investment Partners (NN IP) heeft een nieuwe studie gepubliceerd die het verband laat zien tussen de verschillende ESG-factoren en de beleggingsresultaten. De studie, uitgevoerd in samenwerking met het kenniscentrum ECCE (European Centre for Corporate Engagement) van de Universiteit Maastricht, had betrekking op gegevens van meer dan 3.000 beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld.

Eén van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat absolute ESG-scores niet per definitie een goede indicatie zijn voor de toekomstige beleggingsperformance van een bedrijf. Integendeel, tijdens de evaluatieperiode bleven de aandelen van de bedrijven met de hoogste ESG-scores in de meeste gevallen achter bij de bedrijven met een lagere score.

In plaats daarvan liet het onderzoek een duidelijk positieve relatie zien tussen incrementele veranderingen – of momentum – in de ESG-scores van een bedrijf en de beleggingsresultaten. Aandelen met een positief momentum in de ESG-scores deden het beter dan die met een negatief momentum. Het sterkste positieve effect op de performance was zichtbaar bij bedrijven met gemiddelde ESG-scores.

Jeroen Bos, Hoofd van Equity Specialties bij NN Investment Partners: “De resultaten hebben een aantal belangrijke consequenties voor beleggers. Tot nu toe was het toekennen en toepassen van ESG-scores vooral gericht op absolute scores. Maar dit onderzoek onderschrijft de overtuiging die NN IP al heel lang heeft, namelijk dat een absolute ESG-score niet voldoende is om het ESG-gedrag van een bedrijf en alle gevolgen voor de risico’s en rendementen in kaart te brengen.”

“Tot nu toe was het toekennen en toepassen van ESG-scores in de beleggingswereld eendimensionaal, met de nadruk op absolute ESG-scores. Dit onderzoek zet een discussie in gang over de vraag of een tweedimensionale benadering, een combinatie van absolute scores en het ESG-momentum, niet beter geschikt is.” aldus Bos.

Uit het onderzoek bleek ook dat uitsluiting uit het beleggingsuniversum van bedrijven die controversieel gedrag vertonen in de onderzoeksperiode gunstig was voor de performance.

Bos vervolgt: “De uitsluiting van omstreden bedrijven blijkt een relatief eenvoudige manier om de portefeuilleprestaties te verbeteren. In tegenstelling tot wat in de branche vaak wordt gedacht, blijkt dat uitsluiting de beleggingsresultaten duidelijk kan verbeteren in plaats van drukken, afhankelijk van de onderwerpen die worden meegenomen.”

NN IP gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om haar bedrijfsanalyses en portefeuillepositionering met betrekking tot het ESG-momentum en controversieel gedrag van bedrijven verder te verbeteren. Vooral in de duurzame aandelenportefeuilles is NN IP al overwogen in aandelen met een positief ESG-momentum en blijft ze de bedrijven diepgaand controleren op omstreden gedrag.

Bos concludeert: “We zien veel mogelijkheden voor verder onderzoek naar de impact van ESG-factoren en controversieel gedrag. We zijn onlangs begonnen met de volgende fase van onze onderzoekssamenwerking met ECCE, waarin we de effecten onderzoeken van bepaalde governance-factoren op het rendement van aandelen van opkomende markten.”

Share Button