Beleggers in private equity hebben groot vertrouwen in de toegevoegde (financiële) waarde van verantwoord investeren

PWC heeft onderzoek gedaan naar verantwoord investerern bij beleggers in private equity. Hieruit blijkt dat deze beleggers (vooral pensioenfondsen)  steeds meer eisen stellen op het gebied van duurzaamheid, beïnvloed door verschuivingen in het mondiale maatschappelijke verwachtingspatroon of uit eigen overtuiging. Daarnaast zijn ook private-equityfirma’s zelf zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo blijkt uit het onderzoek in deze publicatie naar duurzaam beleggen en investeren in het Nederlandse private equity landschap.

Zo heeft maar liefst 82% een groot vertrouwen in de toegevoegde (financiële) waarde van verantwoord investeren. Daarnaast integreren private-equityfirma’s ESG in toenemende mate in hun investeringsbeleid en sturen ze actief op duurzame waardecreatie.

Private-equityfirma’s zijn echter ook nog vaak onvoldoende transparant naar de buitenwereld over hun duurzame opstelling en communiceren te weinig over hun meerwaarde voor mens, milieu en maatschappij. Deze publicatie en het onderliggende onderzoek in het Nederlandse private equity landschap, wil beleggers en private-equityfirma’s helpen bij de verdere ontwikkeling van verantwoord beleggen investeren en het voeren van een duurzame dialoog met elkaar, hun stakeholders en de samenleving.

Download het onderzoeksrapport 

Share Button