Vier miljoen euro subsidie in 2017 voor Noord-Hollandse duurzame MKB-projecten

Een resistentietoets voor een virus in de sierteelt, meer elektriciteit uit een windturbine of wortelen telen in LED-licht. Dit zijn enkele voorbeelden van innovatieve ideeën waarvoor Noord-Hollandse ondernemers in 2016 subsidie ontvangen. De provincie Noord-Holland investeert in duurzame innovaties door deelname aan de regeling MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT). In 2017 is 4 miljoen euro beschikbaar.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Uit onderzoek blijkt dat onze ondernemers vooral in de beginfase van de ontwikkeling van een innovatief idee behoefte hebben aan ondersteuning. De MIT-regeling voorziet in die behoeft en het Rijk verdubbelt ook nog eens onze bijdrage.”

In 2016 heeft de provincie Noord-Holland € 1 miljoen geïnvesteerd in de MIT-regeling.

Vier miljoen in 2017

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Alle aanvragen die in 2016 gedaan zijn voor innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten passen binnen de Noord-Hollandse duurzaamheidsambitie. De provincie heeft daarom besloten om in 2017 twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor deelname aan de MIT-regeling.”

Het Rijk verdubbelt dat bedrag, waardoor er in 2017 vier miljoen euro beschikbaar komt voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De uitvoeringsregeling wordt in mei in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opengesteld.

Share Button