Eerste SDE-subsidie van Utrecht toegekend aan bedrijf Zonnebaan 18 op Lage Weide

De eerste SDE-subsidie in de najaarsronde 2016 in het kader van het stimuleren van duurzame energieopwekking werd toegekend aan het bedrijf Zonnebaan 18, een verzamelgebouw op het gelijknamige adres op het bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Zonnebaan 18 is lid van het Energie Collectief Lage Weide (ECLW). Via deze coöperatie werden op Lage Weide diverse SDE-aanvragen gecoördineerd.

De subsidietoekenning voor Zonnebaan 18 betrof een investeringsplan voor 580 zonnepanelen, goed voor totale energieopwekking van 0,15 MegaWatt per jaar. In totaal werd er via ECLW voor 4,5 MegaWatt SDE aangevraagd. Ter vergelijking, dit is voldoende stroom om ruim 1300 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. “De SDE-subsidie is een bijdrage voor 15 jaar voor elke duurzaam opgewekte kWh via bijvoorbeeld zonnepanelen,” vertelt Bert Strijker, manager van ECLW. “De SDE maakt het voor ondernemers een stuk aantrekkelijker om te investeren in duurzaamheidsprojecten. Het Energie Collectief Lage Weide, helpt ondernemers met duurzame ambities om hun projecten op dit gebied te realiseren.”

Spanning stijgt onder aanvragers

Michel van Ieperenburg, eigenaar van het pand aan de Zonnebaan, is blij met deze vroege toekenning. De spanning onder de aanvragers is namelijk groot. In de najaarsronde van 2016 werden maar liefst 4.726 aanvragen bij de overheid voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal 11,5 miljard euro. Het beschikbare budget van de regeling SDE+ van 5 miljard euro werd daarmee ruim twee keer overschreden.

Activiteiten ECLW

Naast ondersteuning bij het aanvragen van SDE-subsidies ontzorgt ECLW ondernemers ook op andere manieren, bijvoorbeeld door het energiebesparingspotentieel inzichtelijk te maken, collectief ingekochte groene stroom en LED aan te bieden, en door hen te helpen bij het daadwerkelijk doorvoeren van energiebesparende maatregelen ( voor het complete aanbod van ECLW kijkt u op: www.eclw.nl ). Ook heeft ECLW veel kennis over de Wet milieubeheer en de Europese Energie richtlijn EED die grote bedrijven verplicht om hun energiestromen in kaart te brengen. Al deze kennis en ervaring zet ECLW graag in om ondernemers bewust te maken van de voordelen en noodzaak van verduurzaming.

Share Button