‘Wij wachten op green bonds van de Nederlandse overheid’

Bron
MN

Onlangs stapte MN in Franse groene staatsobligaties. Gerald Cartigny, cio en lid van de Raad van Bestuur van MN, roept in PensioenPro de Nederlandse overheid op ook groen schuldpapier uit te geven.

‘Pensioenfondsen zijn als institutionele beleggers voortdurend op zoek naar innovatieve investeringen die naast een financieel rendement ook een positieve maatschappelijke impact hebben: alles gericht op een goed pensioen in een leefbare wereld. Green Bonds – groene obligaties – passen goed bij die ambitie. De opbrengsten van deze obligaties worden gebruikt voor projecten met een positieve impact op klimaat, milieu en leefomgeving, zoals energiezuiniger huizen en gebouwen, efficiëntere afvalverwerking of duurzame bosbouw.

De wereldmarkt voor Green Bonds is sinds 2013 al snel gegroeid van $10 mrd naar $81 mrd in 2016. De verwachting is dat deze beleggingscategorie de komende jaren zeer sterk zal groeien. Het merendeel van de obligaties wordt uitgegeven door ontwikkelingsbanken, zoals de Europese Investeringsbank, en ondernemingen. Maar verschillende landen bereiden eveneens de uitgifte van green bonds voor. Maar de aankondiging van een Nederlandse groene staatsobligatie laat tot nu toe nog op zich wachten. Terwijl green bonds de Nederlandse staat toch een prachtige kans bieden om maatschappelijke verantwoordelijkheid te combineren met investeringen in innovatieve projecten.

Primeur Polen

Polen had eind 2016 de primeur met de uitgifte van een groen staatspapier. Deze voldoet aan de zogenaamde Green Bond Principles, waarmee vooraf duidelijkheid wordt gegeven over geschikte projecten. Achteraf wordt gerapporteerd over de impact. Na de emissie van Polen heeft ook Frankrijk een groene staatsobligatie op de markt gebracht. Deze uitgifte heeft een totale omvang van ruim €7 mrd moet een duidelijke opvolging geven aan het klimaatakkoord van Parijs.

Voorwaarden

Nederlandse pensioenfondsen en hun uitvoerders worden internationaal gezien als koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij hanteren expliciete voorwaarden waaraan een green bond moet voldoen. Dit betekent onder andere dat een groene staatsobligatie minimaal een marktconform rendement moet bieden. De eerste verplichting van een pensioenfonds is immers om te zorgen voor een stabiel en betaalbaar pensioen Het Franse agentschap gaat ervan uit dat dit ook voor hun groene obligatie mogelijk is. Daarnaast wordt verwacht dat andere landen die groene staatsleningen gaan uitgeven ook aansluiten bij de Green Bond Principles.

Triple A Green Bond

De groei van green bonds op de obligatiemarkt is één van de bewijzen dat maatschappelijk verantwoord beleggen internationaal van trend naar norm aan het bewegen is: een ontwikkeling die sterk gevoed wordt door Nederlandse institutionele beleggers. De staat kan gemakkelijk meeliften op die golf. Gezien de duurzaamheidsplannen van de Nederlandse overheid ligt het dan ook voor de hand om de eerste Triple A Sovereign Green Bond al in 2017 uit te geven.’

Share Button