Budget SDE+ najaarsronde 2016 volledig toegekend aan 2.200 projecten

De € 5 miljard die in de SDE+ najaarsronde 2016 beschikbaar was voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 2.197 duurzame energie projecten. Ruim 90% daarvan zijn zon-PV projecten. 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 11 oktober 2016 zijn ingediend. Van het totale budget van € 5 miljard is:

  • € 1.757 miljoen toegekend aan 2.128 projecten voor hernieuwbare elektriciteit;
  • € 2.799 miljoen toegekend aan 63 projecten voor hernieuwbare warmte én WKK;
  • € 444 miljoen toegekend aan 6 projecten voor hernieuwbaar gas.

Meer informatie

Share Button