Een goede stap naar betere governance cultuur in VS: The Investor Stewardship Group

Bron
PGGM

Grote Amerikaanse beleggers scharen zich achter een aantal principes die zullen bijdragen aan een gezondere cultuur van corporate governance in de VS. De publicatie, op 31 januari 2017, van US Stewardship and Corporate Governance Principles is een memorabele stap in de Amerikaanse corporate governance-geschiedenis. PGGM heeft als pensioenbelegger jarenlang meegewerkt aan de ontwikkeling van deze code, en is er van overtuigd dat deze zal bijdragen aan een gezondere governance cultuur in de VS. Het is voor het eerst dat in de VS een groep institutionele beleggers zelf principes voor goed aandeelhouderschap en goed ondernemingsbestuur opstelt.

Aan de totstandkoming van de Principles is jaren van voorbereiding vooraf gegaan. In 2011 stond PGGM met onder andere het Amerikaanse TIAA en Yale School of Management aan de wieg van dit initiatief. We hebben in 2011 en 2012 hierover Roundtables georganiseerd, in Nederland en in New York. Deze sessies waren input voor een academische studie met Yale en Deloitte over de toegevoegde waarde van corporate governance codes wereldwijd. PGGM is groot voorstander van corporate governance codes.

Vanaf 2014 hebben we met een aantal grote vermogensbeheerders gewerkt aan wat er nu publiek is geworden. Een corporate governance code – zelfs een waar beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers zich vrijwillig kunnen aansluiten – is geen vanzelfsprekendheid in de Amerikaanse verhoudingen. Deze kenmerken zich door een veel grotere afstand tussen aandeelhouders en ondernemingsbestuur dan we in continentaal Europa gewend zijn. We denken dat met deze gedeelde principes die afstand beter overbrugd kan worden.

Waarom is dat nodig? PGGM, dat namens Nederlandse pensioenfondsen aandeelhouder is in veel grote Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, constateert al heel lang dat de dialoog met ondernemingsbesturen aldaar vaak uitermate moeizaam gaat. Zo heeft de aandeelhouder bij veel bedrijven geen invloed op de benoemingen in het bestuur. Besturen zijn vaak eenzijdig samengesteld, met te weinig of geen onafhankelijke bestuurders. Als aandeelhouder willen we ook de gelegenheid hebben mee te praten over de strategie van de onderneming. We willen dat besturen beter rekenschap geven van hun beleid, als het gaat om beloning bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om hun CO2-voetafdruk.

Institutionele beleggers, zoals wij er een zijn, moeten ook naar zichzelf kijken. Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij bij het beheren van zoveel miljarden? Hoe geven we inhoud aan betrokken aandeelhouderschap? Om die reden is het belangrijk dat institutionele beleggers zelf normen ontwikkelen voor goed aandeelhouderschap, zoals nu is uitgedrukt in de Stewardship Principles.

In dat kader spant PGGM zich in om marktstandaarden, als het bijvoorbeeld gaat om goed ondernemingsbestuur of klimaat, te verbeteren samen met andere partijen. De lat hoger leggen zal op de langere termijn goed zijn voor de financiële performance van ondernemingen, en voor onze rendementen. Het zal ook bijdragen aan een betere wereld.

Wat dit project uniek maakt, is dat het gedragen wordt door de grootste vermogensbeheerders in de VS. In de regel hebben juist deze partijen gezamenlijk grote invloed op ondernemingen, zowel in directe dialoog als op aandeelhoudersvergaderingen. Gezamenlijk hebben de Amerikaanse en niet-Amerikaanse beleggers die deze ‘principles’ onderschrijven een beheerd vermogen van meer dan twaalfduizend miljard dollar. Het document is onder andere ondertekend door BlackRock, State Street, Wellington, T. Rowe Price, TIAA, Vanguard, CalSTRS en GIC.

Meer hierover is te lezen op: www.isgframework.org

Marcel Jeucken (Managing Director Responsible Investment)

Share Button