Zonne-energie op eigen dak zonder eigen investeringen

SolarAccess en ABN AMRO helpen ondernemers duurzame energie te genereren op hun eigen dak zonder dat hiervoor eigen investeringen nodig zijn. Bedrijven kunnen zonder kosten zonnepanelen laten installeren en de groene stroom voor eigen gebruik afnemen of terug leveren aan het energienet. Ondernemers die op hun energierekening willen besparen, kunnen een contract afsluiten waarbij zij profiteren van een energieprijs die lager is dan de marktprijs. ABN AMRO en SolarAccess houden de zonnepanelen in eigendom en nemen financiering, plaatsing en onderhoud voor hun rekening. Na 16 jaar worden de deelnemende ondernemers eigenaar van de zonnepanelen, ook weer zonder kosten.

SolarAcces en ABN AMRO bieden ondernemers met dit unieke aanbod de mogelijkheid gebruik te maken van een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor het opwekken en leveren van zonne-energie. “Ons uitgangspunt is dat we bedrijven op een kosteneffectieve manier willen helpen te verduurzamen, zonder dat zij hierin hoeven te investeren. Door de werkloze vierkante meters op daken in te zetten voor de noodzakelijke zonne-energie transitie, bouwen we samen aan een duurzaam ondernemend Nederland”, vertelt Rutger van Nouhuijs, bij ABN AMRO verantwoordelijk voor de dienstverlening aan grote bedrijven.

ABN AMRO en SolarAccess nemen ondernemers het hele proces uit handen: van de subsidieaanvraag, het ontwerp en vergunningen tot plaatsing, onderhoud en financiering van de zonnepanelen. Na 16 jaar wordt de ondernemer automatisch eigenaar van de zonnepanelen, die een levensduur hebben van 25 jaar. De enige voorwaarde die gesteld wordt, is dat de dakoppervlakte minimaal 5.000 m2 bedraagt. De prijs voor zonnestroom, geproduceerd op de daken van deelnemende bedrijven, wordt gebaseerd op de ‘kale’-energieprijs plus de energiebelasting. Als de energieprijs daalt, dalen ook de energiekosten voor de ondernemers. Zij nemen daarnaast naar behoefte stroom af, het restant wordt terug geleverd aan het netwerk.

“We zijn blij dat we met ABN AMRO ondernemers kunnen helpen hun duurzame doelstellingen te realiseren. In dit initiatief brengen we de kennis en kunde van SolarAccess en de financiële expertise en het netwerk van ABN AMRO samen om ondernemers te ondersteunen. Zo brengen we duurzame energie op een kosteneffectieve manier – zonder onderhoudskosten, financiële en technische risico’s – voor veel bedrijven binnen handbereik”, zegt Frans van Schoor, CEO van SolarAccess.

Share Button