Duurzaamheidslening voor zonnepanelen minder vaak benut

Bron
Zonneplan

Steeds vaker betalen Nederlanders zonnepanelen uit eigen zak, zo concludeert marktleider Zonneplan, dat jaarlijks zo’n 30.000 installaties verzorgt. Zogeheten duurzaamheidsleningen worden daardoor minder vaak ingezet. Vooral in de afgelopen twee coronajaren heeft zelfstandige financiering sterk aan populariteit gewonnen. Waar in 2019 nog 68 procent van de Nederlanders de panelen met eigen geld betaalde, was dit in 2021 84 procent. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) vindt dat gemeenten meer moeten doen om Duurzaamheidsleningen onder de aandacht te brengen.

De meest voor de hand liggende verklaring voor deze ontwikkeling is corona. We konden ons geld niet kwijt aan vakanties, etentjes of andere uitstapjes. In november 2021 berichtte onder meer het AD dat Nederlanders daardoor samen liefst 22 miljard extra gespaard hebben. Met de historisch lage spaarrente loont het niet of nauwelijks om dit geld op de bank te laten staan. Veel huishoudens staken het geld dat ze daarmee overhielden onder meer in het verduurzamen van hun woning, zo veronderstelt Zonneplan.

Te weinig aandacht voor duurzaamheidsleningen

Ook bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) signaleert men dat het aantal afgesloten Duurzaamheidsleningen sinds 2019 daalt. Dit terwijl het aantal gemeenten dat een dergelijke lening aanbiedt niet is afgenomen, zegt Rik Burger namens SVn. Hij stelt dat gemeenten meer zouden moeten doen om hun Duurzaamheidslening weer onder de aandacht te brengen.

“Veel Nederlanders die nu nog geen zonnepanelen hebben, weten niet van het bestaan van deze lening. Tegelijkertijd moeten gemeenten voldoen aan hun duurzaamheidseisen. Door hun inwoners op de hoogte te brengen van de Duurzaamheidslening kunnen ook Nederlanders met een minder dik gevulde portemonnee met zonnepanelen besparen op hun energierekening, waardoor de gemeente weer een stukje groener wordt”, aldus Burger.

Terugverdientijd

Volgens Zonneplan zijn er momenteel nog ruim twee miljoen Nederlandse koopwoningen met een geschikt dak voor zonnepanelen. Een set van tien panelen die jaarlijks 3200 kilowattuur opwekken, kost volgens Milieu Centraal gemiddeld 4500 euro (met Duurzaamheidslening 4572 euro, inclusief 1,6% rente). Uitgaande van de meest recente kilowattuurprijs van 0,398 cent (bron: CBS) is de terugverdientijd momenteel zo’n drieënhalf jaar.

Share Button