Dialoog over klimaat en verzekeren in volle gang

Hogere temperaturen, extremere neerslag en een stijgende zeespiegel. Het klimaat verandert en Nederland moet zich daaraan aanpassen. Wat is daarin de rol van verzekeringen? Die vraag staat centraal tijdens de Klimaatadaptatiedialoog, die deze week echt is losgebarsten.

Eind vorig jaar stemde het kabinet in met de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Deze beschrijft hoe het klimaat in Nederland zich naar verwachting ontwikkelt en hoe we daarmee kunnen omgaan. Een dialoog over de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s is een belangrijk onderdeel van de NAS. Ook het Verbond en DNB zijn bezig met klimaatprojecten en wilden graag in gesprek met partners.

Daarom ging een groot aantal partijen afgelopen dinsdag met elkaar om de tafel in het insuranceLAB van het Verbond. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder andere verzekeraars, ministeries, DNB, Adfiz, het KNMI, de Unie van Waterschappen en natuurlijk het Projectteam NAS.

Sneller dan verwacht

Stef Meijs, projectleider van de NAS, hield de aanwezigen voor dat de klimaatverandering ‘sneller gaat dan we met z’n allen hadden verwacht’ en dat we hier dus ‘gewoon rekening mee moeten houden’.

Het is lastig om precies te voorspellen hoe het weer in Nederland zich gaat ontwikkelen, vertelde Rob van Dorland van het KNMI. De klimaatscenario’s van het instituut uit 2014 geven wel een aantal robuuste tendensen. Naast de bekende stijgende temperaturen en zeespiegel gaat het dan bijvoorbeeld om een toename van de totale jaarlijkse neerslag en om buien met meer hagel, bliksem en windstoten.

Het veranderende weer leidt tot meer schade aan bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden en voertuigen, verwacht zowel het Verbond als DNB. Bijvoorbeeld door extreme neerslag, overstroming of horizontale wateroverlast – denk aan water dat een perceel op stroomt van een hoger gelegen terrein. In welke mate is deze schade te verzekeren? Welke obstakels staan de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s in de weg? En wat zijn oplossingen daarvoor? Over die vragen bogen de deelnemers zich in groepjes.

Data

Dat leverde een flink aantal interessante inzichten en ideeën op. Zoals: gemeenten en verzekeraars moeten data over wateroverlast met elkaar delen, zodat ze daar allebei hun voordeel mee kunnen doen. Meer in het algemeen zijn bewustwording van de risico’s en het stimuleren van preventieve maatregelen van belang om een stijgende schadelast te voorkomen, vond de zaal.

Ook het onderwerp ‘overstroming’ kwam uitgebreid aan bod. Nederland is daar grotendeels niet tegen verzekerd. Het Verbond heeft in het verleden verschillende initiatieven voor een overstromingsverzekering aangedragen, maar deze zijn om verschillende redenen gestrand. Conclusie van de zaal was dat er een projectgroep moet komen die nog eens goed kijkt naar de rol van verzekeraars enerzijds en de overheid en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) anderzijds.

Klimaatvisie

Genoeg voer voor verdere discussie dus. Het Projectteam NAS neemt de inzichten van de bijeenkomst mee bij het opstellen van een concreet uitvoeringsprogramma, dat er dit jaar moet komen. DNB en het Verbond betrekken ze in hun eigen klimaatprogramma’s. Zo heeft het Verbond een issuecommissie klimaat ingesteld, die werkt aan een klimaatvisie. Samen kijken de drie partijen naar mogelijke vervolgactiviteiten.

Share Button