NN IP vraagt uitgevers groene obligaties kwantitatieve impact te rapporteren

Om de belangstelling van beleggers te vergroten, zouden de vrijwillig te hanteren richtlijnen voor groene obligaties, zoals de Green Bond Principles, volgens NN Investment Partners (NN IP) ook kwantitatieve prestatie-indicatoren (KPI’s) moeten bevatten.

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengsten niet worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, maar uitsluitend voor projecten die een positieve impact op het milieu hebben.

Als bedrijven die groene obligaties uitgeven KPI’s in hun jaarverslagen opnemen, kunnen beleggers de impact van deze obligaties op het milieu goed beoordelen. Die transparantie zal deze obligaties voor beleggers aantrekkelijker maken, aldus Bram Bos, Senior Portfolio Manager voor Sustainable Credits en Green Bonds bij NN IP.

De Green Bond Principles (GBP) van de International Capital Markets Association (ICMA) zijn vrijwillig toe te passen procesrichtlijnen voor transparantie en openbaarmaking. Ze zijn bedoeld om de markt voor groene obligaties op een integere manier te ontwikkelen door meer duidelijkheid te geven over de manier van emitteren. Het NN Euro (L) Green Bond Fund, geïntroduceerd in februari 2016, houdt voortdurend in de gaten dat deze richtlijnen worden nageleefd en verwijst in zijn performanceverslagen naar de impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals).

Hoewel emittenten van groene obligaties volgens de GBP al minimaal jaarlijks moeten rapporteren over de projecten die zij financieren, gelden er geen eisen of richtlijnen om de werkelijke impact op het milieu in kwantitatieve termen te specificeren. Denk aan gegevens over de jaarlijkse besparing op de uitstoot van broeikasgassen of het waterverbruik of het afval dat elk jaar wordt gerecycled. De verwachting is dat de ICMA haar principes vandaag, op 14 juni, op de jaarlijkse conferentie in Parijs zal vernieuwen. NN IP moedigt de invoering van  kwantitatieve KPI’s aan.

Bram Bos licht toe: “Groene obligaties hebben een directe en meetbare impact op het milieu. Veel beleggers in groene obligaties willen weten wat die impact is. Vandaag de dag, kunnen bedrijven rapporteren op basis van verschillende indicatoren en dit zorgt voor onduidelijkheid. Beleggers willen obligaties vergelijken en deze op basis van hun eigen normen uitsluiten of juist in de portefeuille opnemen. Als we een duidelijke code zouden hebben, zou dat de vraag naar groene obligaties vergroten en een belangrijke stimulans zijn voor een toename van het aantal emissies.”

NN (L) Euro Green Bond is een sub fonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd in Luxenburg, Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Finland en Zwitserland.

Share Button