SPIL: ‘Verantwoord beleggen rendeert’

Uitgebreid empirisch onderzoek laat zien dat verantwoord beleggen niet ten koste gaat van de financiële prestatie. Sterker, het kan daar een positieve bijdrage aan leveren, zowel in de vorm van een hoger rendement als in de vorm van een lager risico. Dit schrijft SPIL in haar publicatie “Het financiële rendement van verantwoord beleggen”.

In de omslag naar een nieuwe duurzame economie speelt verantwoord ondernemerschap en kapitaal een belangrijke rol. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen besteden steeds meer aandacht aan de positieve impact die zij kunnen hebben met hun investeringsbeleid. Dit blijkt uit de toenemende belangstelling voor het meenemen van milieu-, sociale en ‘goed bestuur’-factoren (environmental, social en governance: ESG). Dit is niet alleen nodig om meer kapitaal beschikbaar te maken voor het halen van maatschappelijke doelen, zoals het klimaatakkoord van Parijs, maar ook voor het realiseren van toekomstig financieel rendement.

In 2016 werden de VN Principes voor Verantwoord Beleggen (UN Principles for Responsible Investment, UNPRI) ondertekend door meer dan 1500 vermogensbeheerders en -eigenaars met US $ 60 duizend miljard aan activa onder beheer. Volgens De Nederlandsche Bank hebben in 2016 bijna 90% van de pensioenfondsen een (elementair) duurzaam beleggingsbeleid. Meer dan 10% – meestal de grotere fondsen – hebben ESG verregaand geïntegreerd in hun beleggingsstrategie. Samen beheren de Nederlandse pensioenfondsen 1.400 miljard euro. Dat geld kan de transitie naar een klimaatneutrale duurzame economie in een stroomversnelling brengen.

Toch heerst soms nog het beeld dan verantwoord beleggen minder goed rendeert. Dit blijkt niet zo te zijn. Bedrijven met betere systemen voor milieubeheer genereren bijvoorbeeld meer winst en groeien sneller.

De meeste empirische studies vinden dat verantwoord beleggen leidt tot een vergelijkbaar of zelfs hoger financieel rendement en een lager risico, vooral als dat ESG-thema’s betreft die financieel materieel zijn. Ook het korte termijn risico, uitgedrukt als de tracking error, hoeft niet al te zeer toe te nemen. Als de economie verder verduurzaamt mag verwacht worden dat de koplopers op dit gebied hier ook financieel de vruchten van plukken. Dit betekent echter niet dat deze bedrijven daarmee ook beleggers een meer dan gemiddelde financieel rendement bieden. Met de toenemende aandacht voor ESG bij beleggers zullen ESG-prestaties ook steeds meer in de koers van het aandeel worden ingeprijsd. Nieuwe waarde, en daarmee kans op financieel rendement, kan wel gecreëerd worden door actief en betrokken aandeelhouderschap, door gebruik te maken van de rechten van aandeelhouders en het gesprek aan te gaan met bedrijven over hun ESG-prestaties. Om dit effectief en efficiënt te doen kunnen pensioenfondsen het best samen optrekken.

Sustainable Pension Investments lab (SPIL) 
Om kennis en informatie over duurzaam beleggen toegankelijk te maken voor pensioenbestuurders, heeft een groep bestuurders en experts in 2016 het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) opgericht. Op persoonlijke titel ontwikkelen de leden van SPIL ideeën voor een verdere verduurzaming van de belegging van de Nederlandse pensioengelden en gaan zij hierover in gesprek met de sector en betrokkenen. Als het aan SPIL ligt worden onze pensioenen zo snel mogelijk duurzaam belegd.

Share Button