Triodos Vastgoedfonds kondigt emissie aan

Triodos Vastgoedfonds N.V. (het “Fonds” of “Triodos Vastgoedfonds”), het eerste Europese duurzame vastgoedfonds, heeft het voornemen om maximaal 11.463.182 nieuwe gewone aandelen uit te geven (“Aangeboden Aandelen”). De emissie vindt plaats via een private placement onder gekwalificeerde beleggers, welke eerder deze week is afgerond, en een public placement onder zittende en nieuwe beleggers, welke naar verwachting later deze week van start zal gaan, hangende goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”). De prijs van de aan te bieden aandelen is vastgesteld op EUR 2,80 per Aangeboden Aandeel (de “Aanbiedingsprijs).

De emissie stelt het Fonds in staat de balans van het fonds te versterken en verleent daarmee een solide financieringsstructuur voor het uitbouwen van de portefeuille in de toekomst. Het biedt het Fonds de mogelijkheid nieuwe panden te acquireren die voldoen aan de duurzame criteria van het Fonds en daarmee kan het Fonds zijn positieve impact in de bebouwde omgeving verder vergroten. Guus Berkhout, Fondsmanager Triodos Vastgoedfonds: “De vastgoedsector speelt een cruciale rol in de transitie van een op koolstof gebaseerde economie naar een op duurzame energie gebaseerde economie. Triodos Vastgoedfonds, als eerste zero-emissie vastgoedfonds, speelt een toonaangevende rol in deze transitie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak aantoont dat de vastgoedsector een actieve bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering door het terugbrengen van de uitstoot van CO2.”

Gezien de recente positieve ontwikkeling van de vastgoedsector is het Fonds van mening dat de emissie op een goed moment komt. “De marktcondities in de vastgoedsector hebben zich significant verbeterd. Dalende werkeloosheidscijfers, specifiek in sectoren gerelateerd aan kantorenvastgoed, hebben positief bijgedragen aan het verlagen van de leegstand. Daarnaast is de rente historisch laag met als gevolg dat investeerders op zoek gaan naar rendement. Vastgoed wordt daarbij vaak gezien als een aantrekkelijke optie. Verder zien we ook dat de vraag naar specifiek duurzaam vastgoed toeneemt, waarbij vaak sprake is van een sterkere relatie tussen huurder en verhuurder als gevolg van het gezamenlijk realiseren van een energie-efficiënt gebruik van de gebouwen. Dit kan bijdragen aan een hogere bezettingsgraad en daarmee aantrekkelijke rendementen”, aldus Guus Berkhout.

Private placement

Voorafgaand aan de public placement van nieuwe gewone aandelen heeft een private placement plaatsgevonden. Tijdens de private placement zijn toezeggingen afgegeven door gekwalificeerde beleggers voor het aankopen van 5.357.143 nieuwe gewone aandelen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs als de aandelen die worden aangeboden tijdens de public placement. Als gevolg van de private placement worden 5.357.143 nieuwe gewone aandelen uitgegeven voor een bedrag van EUR 15 miljoen.

De private placement is op woensdag 14 juni 2017 afgerond. De nieuwe gewone aandelen die worden uitgegeven als resultaat van de private placement, zullen per vrijdag 16 juni 2017 genoteerd worden bij Euronext Amsterdam.

Guus Berkhout: “Gezien de over het algemeen positieve tendens in de duurzame vastgoedsector, zijn we er van overtuigd dat Triodos Vastgoedfonds goed gepositioneerd is voor deze aandelenemissie. De interesse die we hebben ontvangen tijdens de private placement onderschrijft deze overtuiging. We kijken er naar uit de portefeuille van het Fonds verder te ontwikkelen en daarmee de positieve impact die we realiseren via onze investeringen verder te vergroten.”

Details emissie 

Alle details van de emissie zijn beschikbaar in de Technical Information Memorandum en het prospectus, welke, afhankelijk van goedkeuring door de AFM, naar verwachting deze week gepubliceerd zullen worden. Beide documenten zullen beschikbaar worden gesteld via www.triodos.com/vastgoedfonds.

 

Share Button