21 miljoen euro voor energietransitie Utrechtse bedrijven

Gemeente en provincie Utrecht stellen met behulp van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 21 miljoen euro ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie. Het huidige Energiefonds Utrecht gaat zich hierbij richten op de hele provincie, terwijl het voorheen alleen bedoeld was voor ondernemers uit de stad.

Het fonds in nieuwe vorm treedt naar verwachting eind november in werking. Als de Utrechtse gemeenteraad het besluit definitief heeft gemaakt, zullen ook de afspraken met de BNG Bank bekrachtigd worden.

Het fonds is bedoeld voor bedrijven en organisaties die willen investeren in energiebesparing of duurzame energie en biedt financiële ondersteuning in de vorm van leningen, garanties en participaties. Doel is om projecten die rendabel zijn, maar door de markt als onvoldoende financierbaar worden gezien, toch mogelijk te maken.

Een samenwerking als deze tussen gemeente en provincie is uniek in Nederland. Gedeputeerde Pim van de Berg ziet het als een logische stap. “Beide partijen hebben vergelijkbare ambities. Utrecht heeft als ambitie om in 2030 een klimaatneutrale stad zijn en wij willen dat de hele provincie in 2040 klimaatneutraal is.”

Ook het bestuur van het Energiefonds Utrecht is blij met de samenwerking. “Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we nog sterker bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie”, zegt voorzitter Klaas Strijbis. “Voor veel bedrijven en instellingen kunnen we zo blijvend het verschil maken om te gaan investeren in duurzaamheid.”

Sinds de start van het Energiefonds zijn al zo’n 25 bedrijven en organisaties geholpen met een bijdrage, veelal in de vorm van een lening die niet door reguliere banken wordt verstrekt. De totale financieringsomvang bedraagt ruim 5 miljoen euro, waarmee het fonds zo’n 20 miljoen euro aan private investeringen mogelijk heeft gemaakt.

“Vanwege het succes zijn we vorig jaar gaan verkennen hoe we het fonds kunnen vergroten”, zegt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. “Tegelijkertijd heeft de provincie in haar energieprogramma aangegeven een energiefonds te willen opzetten. Uiteindelijk heeft dat geleid tot deze mooie samenwerking. Hiermee kunnen we hopelijk nog veel meer bedrijven helpen om te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking.”

Voor meer informatie: www.energiefondsutrecht.nl.

Share Button