ACTIAM maakt PRI-scores bekend

Vermogensbeheerder ACTIAM heeft haar jaarlijkse PRI-scores bekend gemaakt. In het onderzoek van de Principles for Responsible Investment (PRI) behaalt ACTIAM dit jaar de hoogst haalbare score op maar liefst 11 van de 14 onderdelen. Ten opzichte van 2016 verbeterde ACTIAM haar score op zeven onderdelen.

Actief aandeelhouderschap

PRI onderzoekt elk jaar hoe verantwoord haar leden beleggen. Per ingevulde module kunnen respondenten een score tussen de E en A+ ontvangen. Net als voorgaande jaren krijgt ACTIAM voor haar aanpak op actief aandeelhouderschap een A+. Slechts 15% van de onderzochte partijen behaalde deze score. Actief aandeelhouderschap omvat gesprekken die gevoerd worden met bedrijven (engagement) en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Voor ACTIAM is dit een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid, omdat met actief aandeelhouderschap gestuurd kan worden op relevante gedragsverandering bij bedrijven. Ten opzichte van vorig jaar verbeterde ACTIAM onder andere haar scores voor modules die betrekking hebben op beleggingen via andere vermogensbeheerders (indirecte beleggingen).

Inclusive finance
Ook op het gebied van inclusive finance (bijv. microfinanciering en MKB-financiering in opkomende markten) wist ACTIAM haar score te verbeteren van een A naar een A+. Hiermee behoort ACTIAM tot de top 10% in de markt. De score op het onderliggende principe Fair Treatment is gedurende het jaar verbeterd van een C naar een B, door meer in lokale valuta uit te lenen. Hiermee wordt omwisselrisico voor de financiële instellingen en haar klanten voorkomen.

Hans van Houwelingen, CEO van ACTIAM: “We zijn erg trots op deze scores. Vanaf de jaren ’90 zijn we al bezig met verantwoord beleggen. Dit is onze expertise en daar blijven we aan bouwen. Wij combineren onze beleggingskennis met een heldere visie op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. Deze visie is het uitgangspunt van al ons handelen. Het is mooi om te zien dat dit weer met hoge scores gewaardeerd wordt door een internationale organisatie.”

Over de Principles for Responsible Investment
De Principles for Responsible Investment is een internationaal netwerk van verantwoorde beleggers, dat werd opgericht in 2006. Het omvat zes principes voor verantwoord beleggen. Deze principes zijn opgesteld door en voor beleggers. Op dit moment heeft de PRI 1.750 ondertekenaars uit meer dan vijftig landen en wordt de organisatie door de VN ondersteund. Het complete onderzoek van de PRI staat online, de scores van ACTIAM zijn op aanvraag beschikbaar.

Share Button